ČLÁNOK
Podnikatelia a turisti sa musia pripraviť na brexit, ak sa EÚ s Britániou nedohodne na obchodných vzťahoch
4. septembra 2020

Koncom roka sa skončí prechodné medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, počas ktorého v Spojenom kráľovstve naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Ako v tlačovej správe upozorňuje finančná správa, od 1. januára 2021 sa preto treba pripraviť na zmenu pravidiel v prípade, že sa Spojené kráľovstvo a EÚ nedohodnú na ďalšom nastavení svojich obchodných vzťahov. Na zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj bežní turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar. „Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám,“ uviedla finančná správa.

Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva, bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. „Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu,“ upozorňuje finančná správa. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách) rovnako, ako pri cestách do/z tretích krajín, ako napríklad USA a Ukrajina.

Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátanie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov. „Všetky podrobnejšie informácie k brexitu sú dostupné na portáli finančnej správy, rovnako ako na jej sociálnych sieťach. K dispozícii je aj nonstop call centrum finančnej správy v colných otázkach,“ dodala finančná správa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS