ČLÁNOK
Podnikanie bánk bolo v roku 2001 obozretnejšie
21. decembra 2001

Opatrenie Národnej banky Slovensky (NBS) o limitoch úverovej angažovanosti porušili k 30. septembru štyri slovenské banky. Vyplýva to z informácií, zverejnených centrálnou bankou. Tá prepočítala všetky ukazovatele bez započítania údajov Konsolidačnej banky a Devín banky. V polovici minulého roku totiž opatrenie porušilo 10 bánk voči nebankovým subjektom, dve banky voči bankovej klientele, limity voči osobám s osobitným vzťahom k banke vtedy prekročilo 7 bánk a agregovanú čistú úverovú angažovanosť dve banky.

Plnenie pravidiel likvidity malo v priebehu hodnoteného obdobia zlepšujúcu sa tendenciu. Limit mesačnej likvidity splnili ku koncu tretieho štvrťroka všetky banky. Limit podielu súčtu stálych a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom a rezervám nesplnili tri banky.

Stabilizovalo sa aj plnenie limitov nezabezpečených devízových pozícií. Limit celkovej nezabezpečenej devízovej pozície nesplnila jedna banka, limity vybraných mien, ktorými sú euro, libra, dolár, švajčiarsky frank a česká koruna, nesplnila ku koncu septembra jedna banka a limit nezabezpečenej devízovej pozície ostatných mien splnili všetky banky.

Kategorizácia pohľadávok bánk sa však zhoršila. Nekrytá predpokladaná strata slovenského bankového sektora vzrástla v porovnaní s vykázanou stratou k 31. decembru 2000 z 0,01 mld. Sk na 0,8 mld. Sk k 30. septembru 2001. Nekrytú predpokladanú stratu k hodnotenému obdobiu vykázalo sedem bánk. Výška nekrytej predpokladanej straty priamo závisí od potreby tvorby opravných položiek, dotvorenie ktorých viaceré banky zabezpečujú až v závere účtovného obdobia, teda koncom roka.

Kapitálová primeranosť bankového sektora SR dosiahla koncom tretieho kvartálu 19,89 %. Limit kapitálovej primeranosti v tom čase splnili všetky banky. Nárast o 6,81 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roku 2000 bol ovplyvnený nárastom objemu kapitálu a rezerv pre výpočet kapitálovej primeranosti za bankový sektor ako celok o 22,5 mld. Sk pri pomalšom tempe rastu rizikovovážených aktív, ktoré vzrástli o 12,2 mld. Sk. Uvedený vývoj bol ovplyvnený aj zmenou metodiky výpočtu kapitálu, rezerv a rizikovovážených aktív.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS