ČLÁNOK
Podmienky zmluvy medzi štátom a veriteľmi VSŽ pripravené
7. júla 1999

„Po podpise podmienok, ktorý by sa mohol uskutočniť do konca tohto týždňa, a následnom podpise samotnej zmluvy odporučí vláda SR Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava pristúpiť k stabilizačnej dohode (standstill agreement),“ uviedla.

Dohoda ustanovuje, že štát bude konať v zhode so zahraničnými investormi. Znamená to, že neuplatní záložné právo na svoje pohľadávky voči VSŽ samostatne, ale bude koordinovane postupovať s ostanými veriteľmi. Zmluva by mala tiež zabezpečiť účasť štátu spolu s veriteľmi v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie ich predstaviteľov v orgánoch košickej spoločnosti. Dohoda medzi štátom a veriteľmi je koordinovaná s tzv. stabilizačnou (standstill agreement) a medziveriteľskou zmluvou. Pôvodnú stabilizačú dohodu sa nepodarilo uzavrieť kvôli nesúhlasu VÚB ako jedného z akcionárov banky.

Výsledkom reštrukturalizácie podniku by mala byť jeho privatizácia. V súvislosti so vstupom zahraničného investora do VSŽ sa najčastejšie hovorí o americkej U.S. Steel, zástupcovia ktorej aj na spoločnom nedávnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom v USA opätovne potvrdili záujem firmy kapitálovo vstúpiť do VSŽ. Záujem o kapitálový vstup však potvrdila aj Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Zmluva medzi štátom a veriteľmi by mala zohľadniť postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkami spolu vyše 5 mld. Sk. Len za rok 1997 eviduje štát daňový nedoplatok vo výške 500 mil. Sk. Uzavretie zmluvy medzi veriteľmi a štátom v zastúpení štátu iniciovalo Ministerstvo financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS