ČLÁNOK
Podmienky pre MVZ pripravené do dvoch až troch týždňov
21. augusta 2000

Čistá výška daňových dorubov spoločnosti prestavuje približne 1,4 mld. Sk, podnik však už väčšinu uhradil.
Rokovania vedenia VSŽ, a.s., Košice s veriteľskými bankami, ako aj so spoločnosťou U.S. Steel by sa mali skončiť v priebehu týždňa. Všetky podklady potrebné pre rozhodovanie akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení by mal manažment pripraviť do dvoch až troch týždňov. Chceme, aby akcionári vedeli, o čom rozhodujú, takže sa vynasnažíme, aby sa zišli až vtedy, keď bude všetko náležite pripravené. Na tlačovej besede to povedal prezident VSŽ, a.s., Košice Gabriel Eichler.
Prípravu podkladov pre rozhodovanie akcionárov sťažuje dovolenkové obdobie, podľa Eichlera však nebude potrebné opäť predlžovať lehotu pre exkluzívne postavenie U.S. Steel v rokovaniach o strategickom vstupe do košickej železiarne. Ako sa vyjadrila ministerka financií Brigita Schmögnerová, ďalšie rokovania s rivalom U.S. Steel v záujme o vstup do VSŽ, indickou spoločnosťou ISPAT, sa nepredpokladajú.
Podľa výsledkov daňovej kontroly vo VSŽ, a.s., ktorá trvala od decembra 1998 do konca júla tohto roka, predstavuje hrubá výška daňových dorubov 10 spoločností VSŽ 3,741 mld. Sk. Skutočný dopad dorubov na hospodárenie VSŽ však bude podľa Eichlera iba vo výške 1,4 mld. Sk. Celkovú sumu totiž treba znížiť o 1,4 mld. Sk v podobe penále a navýšení, ktoré sa vláda v Memorande o porozumení s americkým investorom zaviazala odpustiť. Zo zvyšných približne 2,3 mld. Sk tvoria doruby za daň z pridanej hodnoty sumu 1,4 mld. Sk. Takmer jedna miliarda korún týchto dorubov je podľa Eichlera rozdelená medzi viacero spoločností skupiny VSŽ a dorub pre jednu z nich znamená vo väčšine prípadov vratku pre inú, celkový efekt na hospodárenie VSŽ je teda neutrálny. Doruby na dani z príjmov predstavujú 900 mil. Sk, spolu so zvyšnými dorubmi dane z pridanej hodnoty teda predstavuje čistá suma dodatočne vyčíslenej daňovej povinnosti takmer 1,4 mld. Sk. Spoločnosť však už štátnemu rozpočtu uhradila jednu miliardu korún a po zaplatení sumy okolo 700 mil. Sk za daňové nedoplatky americkým U.S. Steel po vstupe do oceliarskych aktivít VSŽ teda štát vráti zvyšnú sumu spoločnosti.
Náklady, ktoré vynaložil štát na zisk majority vo VSŽ a tým na zabezpečenie prijatia memoranda akcionármi, nebude v žiadnom prípade hradiť strategický investor. „Hodnota akcií tej časti VSŽ, ktorá sa nestala súčasťou Steel Košice, nie je zanedbateľná. Nedá sa teda povedať, že po odčlenení jadrových aktivít neostal akcionárom žiadny majetok,“ informoval prezident VSŽ.
Ako uviedol riaditeľ Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) SR Ondrej Mráz, ÚDR SR už podalo trestné oznámenia voči bývalým riaditeľom viacerých daňových riaditeľstiev kvôli nedostatkom v ich činnosti, vzťahujúcim sa aj ku skutočnostiam zisteným hĺbkovou kontrolou vo VSŽ a nimi ovládaných firmách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS