ČLÁNOK
Podľa WIIW dosiahne Slovensko v budúcom roku rast o 3,5 %
25. októbra 2002

Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie WIIW očakáva v budúcom roku v Maďarsku, ČR, Slovensku a Slovinsku priemerný rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 3,5 %. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal Peter Havlik z WIIW. Podľa neho celosvetový hospodársky pokles zanechal stopy aj na ekonomikách krajín strednej a východnej Európy (SVE). Rast HDP týchto krajín sa vlani spomalil, celkovo je však vyšší ako priemer Európskej únie (EÚ). Domáci dopyt vyrovnal dopady celosvetovej krízy, zrýchlenie rastu HDP v budúcom roku však bude závisieť od vývoja v EÚ.

„Starosti vyvoláva situácia v Poľsku, kde dosiahne budúcoročný rast HDP len 1,3 %. Hospodárstvo stagnuje, domáci dopyt je nízky, investície klesajú, reálne úrokové sadzby sú vysoké a rozpočtový deficit narastá,“ povedal Havlik.

Najväčším problémom reformných krajín je podľa WIIW naďalej nezamestnanosť. Doteraz nie sú podľa Havlika viditeľné žiadne tendencie k výraznejšiemu zlepšeniu v tejto oblasti. Veľmi zlá je podľa WIIW situácia v Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, bývalej Juhoslávii a Slovensku.

Inflácia je vo väčšine krajín SVE nízka a nepredstavuje žiadne väčšie problémy. Reálne zhodnotenie mien krajín SVE a klesajúci dopyt z EÚ však spôsobili pokles výroby a zahraničného obchodu. Podľa Havlika rastie priemyselná produkcia len pomaly, v niektorých krajinách dokonca klesá.

V budúcom roku očakáva WIIW pokles domáceho dopytu v Maďarsku a na Slovensku. Rastovým motorom hospodárstva sa však v budúcom roku opäť môže stať zahraničný obchod.

Rozpočtové deficity krajín SVE sa pohybujú na úrovni 4 až 6 % HDP. V Maďarsku, ČR, Poľsku a Slovensku však počas posledných rokov deficity vzrástli. Po vstupe do EÚ však bude na tieto krajiny vyvíjaný tlak na znižovanie rozpočtových deficitov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS