ČLÁNOK
Podľa utorkového výpisu z účtu Strediska cenných papierov SR (SCP) predal Benzinol, a.s., Bratislava svoj 27,24 % podiel na druhej emisii spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava
9. júla 1998

Podľa utorkového výpisu z účtu Strediska cenných papierov SR (SCP) predal Benzinol, a.s., Bratislava svoj 27,24 % podiel na druhej emisii spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava. Predstavuje to celkovo 5,5-percentný podiel na základnom imaní Slovnaftu. Novým majiteľom spomenutého balíka sa stala spoločnosť Slovbena, a.s., čím sa zaradila medzi akcionárov vlastniacich viac ako 5 % všetkých akcií Slovnaftu Doterajším majoritným akcionárom Slovnaftu s 54 % podielom na základnom imaní je Slovintegra, ktorá získala 39 % balík rozhodnutím FNM SR z 10. augusta 1995 pri cene 1 000 Sk za akciu. Zvyšných 15 % na základnom imaní Slovnaftu kúpila pri cene 384 Sk v júni 1997. Vzhľadom k tomu, že imanie spoločnosti je zložené z dvoch emisií, 52,54 % podiel na druhej , čo predstavuje 10 % podiel na celej emisii vlastní The Bank of New York. Na druhej emisii sa 10,1 % vlastníctvom podieľa aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Bratislava a zvyšnú časť 27,24 % druhej emisie, čo predstavuje 5,5 % všetkých akcií, vlastní momentálne už Slovbena. Benzinol, v súčasnosti premenovaný na Slovnaft Benzinol, je dcérskou spoločnosťou Slovnaftu, ktorý v nej priamo kontroluje 63,8 % akcií. Podiel vo výške 51% na základnom imaní Benzinolu získal rozhodnutím FNM SR z 2. marca 1995. Medzi ďalších akcionárov sa rozhodnutím FNM z decembra 1996 dostali i Slovenská sporiteľňa, a.s. (34 %) a Bena Trade, a.s., Lučenec (12 %). Slovenská sporiteľňa ale predala 4. augusta 1997 30 % akcií Benzinolu dovtedy neznámej spoločnosti Slovbena, a.s., čím sa jej podiel znížil na 4 %. Pokiaľ nie je zhoda názvov Bena a Slovbena iba náhodná, majú tieto spoločnosti spolu pod kontrolou 42% akcií Benzinolu. Zároveň Slovbena ovláda 5,5 % akcií Slovnaftu. Za prvý štvrťrok dosiahol Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1,009 mld. Sk, čo predstavuje medziročný rast takmer o 28%. Výroba predstavovala 8,436 mld. Sk, z toho tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb tvorili 96,4%. Pridaná hodnota dosiahla 1,922 mld. Sk. V tomto roku plánuje Slovnaft hrubý zisk 2,971 mld. Sk pri objeme spracovania roky na minuloročnej úrovni, teda 5,23 mil. ton. Slovnaft Benzinol dosiahol za minulý rok podľa predbežných údajov zisk pred zdanením vo výške do 500 mil. Sk. V roku 1996 pritom hrubý zisk predstavoval 465,8 mil. Sk. Predaj obchodného tovaru dosiahol v minulom roku 824 405 ton a tržby za tovar predstavovali približne 16,9 mld. Sk. Slovnaft Benzinol a.s. obsluhuje v súčasnosti 312 čerpacích staníc na území SR, z toho 207 vlastných a 105 prenajatých od materskej spoločnosti Slovnaft. Z jeho obratu približne 92 % predstavuje predaj motorových palív, 4 % vykurovacie oleje, 3 % mazivá a jedno percento ostatné tovary.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS