ČLÁNOK
Podľa Svetovej banky globalizácia redukuje chudobu
7. decembra 2001

Svetová banka (SB) v najnovšej štúdii oznámila, že globalizácia je účinným nástrojom na redukciu chudoby v rozvojových krajinách. Globalizácia pomáha podľa SB dosahovať vyšší ekonomický rast, avšak mnohé krajiny sú z procesu vynechané.

Globalizácia pomohla zredukovať chudobu už v mnohých rozvojových krajinách, pričom po septembrových útokoch na USA má integrácia ešte väčší význam. Chudoba v rozvojových krajinách stabilne narastala v období od roku 1820 do 1980, avšak v posledných dvoch dekádach dvadsiateho storočia sa postupne znižovala vďaka globalizácii. SB upozornila, že pre mnohé rozvojové krajiny je zložitý prístup na svetové trhy a nie všetky krajiny budú môcť čerpať výhody globalizácie. V štúdii sa uvádza, že 24 rozvojových krajín, ktoré sa v uplynulých 20 rokoch integrovali do svetovej ekonomiky, vrátane Číny, Indie a Mexika, dosiahli v 90. rokoch miery rastu ekonomiky okolo 5 %, v porovnaní s priemernou mierou 2 % v bohatých krajinách. Avšak „menej globalizované“ krajiny, ako napríklad Alžírsko, Egypt, Irán a Pakistan, zaznamenali stagnáciu resp. pokles ekonomiky.

SB prezentovala v štúdii sedembodový akčný plán, zameraný na lepšie využívanie výhod globalizácie. Upozornila však, že neexistuje všeobecný recept na úspech. Medzi najdôležitejšie body akčného plánu patrí zlepšenie prístupu rozvojových krajín na svetové trhy a vytvorenie priaznivého investičného prostredia v rozvojových krajinách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS