ČLÁNOK
Podľa Standard & Poor’s vzrastie HDP v budúcom roku o 3,6%
31. októbra 2001

V budúcom roku očakáva ratingová agentúra Standard & Poor’s zrýchlenie tohtoročného 3-percentného rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska na 3,6 % a v rokoch 2003 a 2004 nad 4 %. Priemerná inflácia by mala klesnúť na 5,5 % v roku 2002 a tesne nad 4 % v rokoch 2003 a 2004. Podľa Standard & Poor’s sa všeobecne očakáva, že Slovensko prejde globálnym ekonomickým spomalením relatívne nepoškodené. Agentúru SITA o tom informovala Národná banka Slovenska.

Rýchle napredovanie v prístupových rozhovoroch s Európskou úniou (EÚ) v priebehu uplynulého roka predstavuje podľa ratingovej agentúry dôležitú kotvu pre Slovensko, aby mohlo pokračovať v reformách. „Schopnosť krajiny dobehnúť päť východoeurópskych krajín zastávajúcich popredné miesta v prístupovom procese do EÚ len za dva roky potvrdzuje obrovský pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo za niekoľko posledných rokov,“ uviedla agentúra. Standard & Poor’s očakáva, že Slovensko ukončí rokovania do konca roka 2002 a bude v prvej vlne rozširovania EÚ.

Príliv priamych zahraničných investícií (PZI) do SR pomáha podľa agentúry vytvárať stále modernejšiu a deregulovanú ekonomiku s potenciálne silným finančným systémom. Zahraničné investície financovali aj rýchlo rastúci deficit bežného účtu Slovenska a zapríčinili pád celkovej čistej vonkajšej zadlženosti v pomere k exportu na odhadovaných 28 % v roku 2001 z najvyššej hodnoty 41 % v roku 1999. V roku 2002 bude tento klesajúci trend pokračovať. PZI v roku 2000 tvorili 11 % HDP, v tomto roku by mali byť na úrovni 5,6 % HDP a plán na rok 2002 predpokladá 14,8 % HDP.

Privatizácia bánk a prijatie nového zákona o bankách a lepšie uplatňovanie zákonov o konkurze a vyrovnaní, bankovom dohľade a podnikovom riadení skvalitnili podľa Standard & Poor’s platobnú disciplínu na Slovensku. Bankový a podnikový sektor by mal zlepšiť svoju životaschopnosť vzhľadom na novú silnejšiu vlastnícku štruktúru a kvalitnejšie podnikové riadenie. Úlohu štátu vo výrobnom sektore hospodárstva znížilo podľa agentúry aj napredovanie v privatizácii sieťových odvetví a infraštruktúry, pričom aktuálna právna úprava reformy verejnej správy a dôchodkovej reformy zlepší dlhodobú efektívnosť a rozpočtovú životaschopnosť verejného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS