ČLÁNOK
Podľa ST bude mať každý zákazník možnosť voľby operátora
26. septembra 2002

Podľa telekomunikačného zákona bude mať každý zákazník Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST), po 1. januári 2003 právo na voľbu alternatívneho telekomunikačného poskytovateľa. ST zaručujú voľbu operátora pre všetkých svojich užívateľov prostredníctvom základných volacích programov ST Standard a ST Business Standard. Uvádza sa to v reakcii ST na informácie agentúry SITA, podľa ktorých zákazníci ST využívajúci programy ST Mini a ST Maxi budú mať od 1. januára 2003 zamedzenú voľbu akéhokoľvek prevádzkovateľa telekomunikačných služieb poskytujúceho rovnakú službu, a to buď formou nastavenia predvoľby čísla alebo individuálnou voľbou čísla.

„V prípade programov ST Mini a ST Maxi ide o voliteľnú ponuku ST. Pokiaľ voliteľný volací program zákazníkovi nevyhovuje, napríklad z dôvodu nemožnosti voľby operátora, môže kedykoľvek požiadať ST o prechod na štandardný, regulovaný program ST Standard alebo ST Business Standard,“ uvádzajú ST vo svojom stanovisku. Základné volacie programy ST Standard alebo ST Business Standard totiž budú slúžiť ako otvorené programy ST, umožňujúce využívanie služieb alternatívnych operátorov.

Zavedenie voliteľných volacích programov, napríklad ST Mini a ST Maxi ako alternatívy k štandardným programom, bolo podľa ST vopred konzultované a akceptované zo strany Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Ako v reakcii na tieto informácie pre agentúru SITA povedal hovorca TÚ Roman Vavro, ST oznámili úradu zámer zaviesť voliteľné volacie programy, pri ktorých nebude voľba operátora možná, na spoločnom stretnutí 30. júla. Na stretnutí podľa Vavra ST uviedli aj to, že oznámia túto skutočnosť zákazníkovi. „V zápise zo stretnutia nie je uvedené stanovisko úradu k tomuto oznámeniu,“ povedal pre agentúru SITA Vavro.

Podľa Vavra vzhľadom na to, že zákonom stanovená povinnosť bude platiť až od 1. januára 2003 a vzhľadom na nekonkrétnosť realizácie tejto povinnosti TÚ zatiaľ nezaujal stanovisko k tomuto problému. Úrad sa k problému vyjadrí až po dôkladnom preskúmaní kroku ST. „TÚ v prvom rade požiada Slovenské telekomunikácie o vysvetlenie,“ uvádza sa v stanovisku TÚ. Podľa Vavra by sa tak mohlo stať na stretnutí, ktoré bude venované liberalizácii telekomunikačného trhu, ktoré by sa malo uskutočniť začiatkom októbra.

„Postup ST – poskytovanie štandardného riešenia otvoreného pre alternatívnych operátorov a vlastných zákazníckych riešení určených pre zákazníkov ST, je úplne bežný aj v ostatných krajinách EU a nie je ho možné hodnotiť ako akékoľvek obmedzovanie konkurenčného prostredia. Toto riešenie je plne v súlade so zákonom, ako aj so všetkými európskymi štandardami pre liberalizáciu telekomunikačného trhu,“ uvádzajú ďalej vo svojom stanovisku ST.

Podľa zákona o telekomunikáciách je telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu povinný zabezpečiť aby si užívateľ mohol vybrať iný telekomunikačný podnik poskytujúci rovnakú službu, a to buď formou nastavenia predvoľby čísla, alebo individuálnou voľbou čísla. Telekomunikačný podnik musí ďalej zabezpečiť, aby si užívateľ mohol ponechať číslo svojej telefónnej stanice aj pri zmene telekomunikačného podniku v pevnej verejnej telefónnej sieti, keď sa nemení geografické umiestnenie užívateľa.

Monopol ST na poskytovanie hlasových služieb sa končí 31. decembra tohto roku. Od 1. januára 2003 budú môcť hlasovú službu poskytovať aj konkurenti ST. Slovenské telekomunikácie za prvý polrok 2002 dosiahli výnosy 9,5 mld. Sk, hrubý zisk 5,1 mld. Sk a čistý zisk na úrovni 2,2 mld. Sk. Akcionármi ST sú Deutsche Telekom AG s podielom 51 %, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s 34 % a Fond národného majetku SR s 15 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS