ČLÁNOK
Podľa SRA ekonomická sila občanov rastie
12. júna 2002

Index ESO, ktorý odzrkadľuje ekonomickú silu občana, dosiahol v apríli hodnotu 101 bodov, čo je medzimesačný nárast o 0,3 bodu. Marcovú hodnotu indexu zrevidovala Slovenská ratingová agentúra (SRA) mierne nahor na 100,7 boda. V medziročnom porovnaní index ESO vzrástol o 2,9 %, čo je najvyššia dynamika od zavedenia indexu v januári 1999.

Podľa ekonóma SRA sa na základe vývoja indexu ESO dá predpokladať, že rast konečnej spotreby domácností bol silný aj v prvom štvrťroku. „Ak sa pozrieme na štruktúru indexu, vidíme, že s výnimkou ukazovateľa zamestnanosti, všetky sledované indikátory zaznamenali v apríli rast,“ dodal na vysvetlenie.

Najpozitívnejšie sa vyvíjali index príjmov (IP) a index výdavkov (IV). „Reálne mzdy rastú vysokým tempom, medziročne o 8,3 %, najmä vo vybraných trhových službách a v priemysle. Maloobchodné tržby si taktiež udržali svoju vysokú dynamiku. Podľa starej metodiky to bolo v apríli na úrovni 4,8 %,“ analyzuje Ľ. Ódor.

Dodal, že v apríli sa dobre darilo aj korune, čo malo za následok rast indexu kúpnej sily v cudzine o 0,34 % oproti marcu.

Slabým miestom ostáva zamestnanosť, ktorá vo vybraných odvetviach naďalej klesá. „Nízka tvorba nových pracovných miest je jedným z kľúčových faktorov, ktoré bránia ekonomike dostať sa na dráhu dlhodobo udržateľného vysokého hospodárskeho rastu,“ uzatvára svoj komentár ekonóm SRA.

SRA predstavila svoje indikátory ESO a POP prvýkrát koncom júna minulého roku. Indikátor ESO vyjadruje ekonomickú silu občana, pričom nehovorí len o kúpnej sile, ale do istej miery hodnotí aj jeho pocity a vôľu nakupovať. Okrajovo hodnotí tiež očakávania do budúcnosti. Východisková hodnota indikátoru ESO k 1. januáru 1999 predstavuje 100 bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS