ČLÁNOK
“ Podla S&P vojna v Iraku nezasiahne ratingy „“eurokandidátov““
26. februára 2003

Úverové ratingy desiatich kandidátskych krajín východnej Európy budú v prípade vojny v Iraku pravdepodobne stabilné. Informovali o tom predstavitelia medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor’s (S&P). „Ratingové hodnotenia krajín regiónu strednej a východnej Európy (SVE), pripravujúcich sa na vstup do Európskej únie (EÚ), by mali byt v roku 2003 do znacnej miery odolné voci externým šokom a mali by odolat aj vplyvom prípadnej vojny v Iraku,“ uviedli. Dodali tiež, že prípadná vojna v Iraku pravdepodobne povedie k aspon docasnému prudkému rastu cien ropy. Slovensko má od agentúry S&P rating pre dlhodobé devízové záväzky BBB s pozitívnym výhladom a rating pre korunové dlhodobé záväzky A- so stabilným výhladom.

Výhlady pre ratingy dlhodobých devízových záväzkov od agentúry S&P sú stabilné v prípade všetkých kandidátskych krajín regiónu SVE s výnimkou Slovenska, Slovinska, Bulharska a Rumunska, ktoré majú pozitívne výhlady. Znamená to, že pri posledných štyroch menovaných krajinách uvažuje S&P so zvýšením ratingov. Slovinsko má od S&P najvyšší rating dlhodobých devízových záväzkov spomedzi kandidátskych krajín regiónu SVE, kedže jeho spolahlivost pri dlhodobých devízových záväzkoch hodnotí agentúra stupnom A. Za Slovinskom nasledujú Ceská republika, Estónsko a Madarsko s hodnotením A-.

Agentúra S&P dodáva, že klúcový význam pre udržanie stability ratingov a ekonomík je prísnost fiškálnej politiky a „kredibilné smerovanie do Európskej menovej únie (EMÚ)“. Dodáva, že rýchly pokrok v uvedených oblastiach otvorí priestor pre zvyšovanie ratingov. Ak kandidátske krajiny dosiahnu clenstvo v EMÚ ratingy krajín pre devízové záväzky sa vyrovnajú s ratingami pre záväzky v domácich menách, pricom ratingy nových clenov EMÚ sa budú pohybovat v kategóriách A resp. AA. Agentúra S&P však dodáva, že prípadné niekolkorocné omeškanie vstupu niektorých kandidátskych krajín do EMÚ oproti svojim susedným kandidátskym krajinám nebude mat na ich ratingy výraznejší vplyv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS