ČLÁNOK
Podľa SOPK zdroje za SPP nemôžu ísť tretiemu sektoru
3. apríla 2002

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) považuje návrh poskytnúť 1,5 mld. Sk z výnosov privatizácie 49-percentného balíka akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) inštitúciám tretieho sektora za neprijateľný. Takéto použitie výnosu z predaja akcií SPP je podľa komory v priamom rozpore s použitím prostriedkov na vybudovanie tretieho piliera dôchodkového systému alebo na zníženie štátneho a verejného dlhu, ktoré vláda deklarovala ešte pred privatizáciou ako svoje priority. „V prípade použitia uvedených prostriedok aj nad rámec vládou schválených titulov odporúčam využiť ich časť na ekonomicky odôvodnené impulzy oživenia hospodárstva, napríklad na podporu exportu alebo rozvoj malého a stredného podnikania,“ uvádza sa v otvorenom liste predsedu SOPK Petra Mihóka, ktorý adresoval predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi.

Priame použitie prostriedkov z privatizácie SPP prostredníctvom inštitúcií tretieho sektora by bolo podľa P. Mihóka kontraproduktívne. Tvrdí, že takáto forma by nespĺňala zámery programového vyhlásenia vlády SR a zároveň by mala neželateľný politický podtón. Šéf obchodnej komory považuje za najlepšiu formu podpory nielen tretieho sektora vytvorenie priaznivého prostredia prosperujúcej ekonomiky s transparentnými vzťahmi vo verejných financiách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS