ČLÁNOK
Podla SLSP zmena štátneho príspevku na hypotéky neovplyvní záujem
7. mája 2003

Slovenská sporitelna, a.s. (SLSP) nepredpokladá, že by zmena spôsobu stanovovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom (HÚ) výraznejším spôsobom ovplyvnila záujem o túto formu financovania nehnutelností. Financovanie nehnutelností formou hypotekárnych úverov je podla vedúceho odboru aktívnych obchodov Martina Kanu, v porovnaní s ostatnými formami, ktoré podporuje štát, považované za najefektívnejšie a najadresnejšie. „V polovici roka sa ocakáva zmena systému štátnej podpory. Výška štátneho príspevku nebude garantovaná do doby splatnosti hypotekárneho úveru,“ dodal Kana. Ako pokracoval, v súvislosti s refinancnou situáciou na financnom trhu je možné, že výška štátneho príspevku postupne dosiahne minimálnu úroven.

Momentálne má SLSP podla Kanu na trhu hypoúverov viac ako 25-percentný podiel a stále mierne rastie. „Badáme však vplyv konkurencie,“ podotkol Kana. SLSP poskytla od zaciatku tohto roka do 30. apríla svojim klientom 845 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 576 mil. Sk. Od uvedenia tohto produktu na trh celkový pocet poskytnutých hypotekárnych úverov predstavuje viac ako 7 370 v celkovom objeme viac ako 4,5 mld. Sk. Z hladiska objemu predstavujú poskytnuté hypoúvery na nadobudnutie nehnutelností 62 %, na výstavbu rodinného dobu 17 %, zmenu, rekonštrukciu a modernizáciu bytu 18 % a zvyšok sa používa na iné úcely. Hypotekárne úvery sú a budú podla Kana vysokou prioritou banky. Sporitelna zacala poskytovat hypotekárne úvery v júli 1999. Priemerné obdobie, na ktoré banka poskytuje hypotekárne úvery sú podla Kana 12 až 13 rokov a priemerná výška úveru je 700 tis. Sk.

Na trhu hypoúverov sa ocakáva znižovania úrokových sadzieb. „Je to šanca pre klientov, že úrokové náklady pri tomto produkte budú nižšie,“ dodal Kana. Banka od 16. apríla znížila úrokové sadzby novoposkytnutých hypotekárnych úverov fixovaných na 5 a 10 rokov. Fixná úroková sadzba na 5 rokov tak predstavuje 7,7 % a pri fixácii na 10 rokov je 7,8 % p. a. bez štátneho príspevku vo výške 2,5 %. Banka poskytuje hypoúvery aj pri premenlivej zvýhodnenej sadzbe, ktorá je v súcasnosti 7,5 % bez štátneho príspevku vo výške 2,5 %.

Majoritným akcionárom SLSP je Erste Bank, ktorá vlastní 67,19 % akcií sporitelne. Európska banka pre obnovu a rozvoj má 19,99-percentný podiel na základnom imaní, Ministerstvo financií SR vlastní 10 % akcií a Poštová banka 2,82 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS