ČLÁNOK
Podľa Slovenského plynárenského priemyslu sa porušil zákon v kauze Duckého zmeniek
21. augusta 2002

Vedenie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) sa domnieva, že sa porušil zákon vo veci exekučného konania voči SPP v súvislosti s nedoriešenou kauzou medzi SPP a Union bankou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SPP Dana Kršáková.

SPP podľa nej už v januári podal dovolanie a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia v spore tzv. Duckého zmeniek s Union bankou, a dosiaľ rozhodnutie nedostal.

„Do dnešného dňa Najvyšší súd SR (NS) v tejto veci nerozhodol, pričom v bežnej praxi súd vo veci odkladu vykonateľnosti rozhodnutia zvykne rozhodnúť v priebehu niekoľkých dní,“ uvádza hovorkyňa.

Porušenie zákona podľa SPP nastalo v súvislosti s exekučným konaním, ktoré na základe poverenia Okresného súdu Bratislava II začala exekútorka ešte pred verdiktom NS. Ako konštatuje hovorkyňa, v rámci exekučného konania exekútorka vysoko prekročila svoje právomoci, čím došlo k porušeniu § 95, ods. 1, pís. b) exekučného poriadku.

Ustanovenia exekučného poriadku umožňujú podľa vyjadrenia plynárenského koncernu exekútorovi zablokovať účty povinného (SPP) do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva, pričom v prípade sporu SPP s Union bankou ide podľa Kršákovej o čiastku cca 600 mil. Sk vrátane úrokov a poplatkov.

Exekútorka porušila podľa plynárov ustanovenia exekučného poriadku, keď obstavila účty SPP vo výške, ktorá takmer 6-násobne prevyšuje spornú pohľadávku. „Okrem porušenia zákona pri blokácii účtov SPP exekútorka písomne vyzvala dlžníkov a klientov spoločnosti k zastaveniu platieb Slovenskému plynárenskému priemyslu napriek tomu, že už objem zablokovaných finančných prostriedkov je neoprávnene vysoký,“ skonštatovala hovorkyňa, podľa ktorej týmto konaním vznikajú SPP ďalšie, každým dňom narastajúce finančné škody.

SPP by podľa vyjadrenia Kršákovej uvítal skoré rozhodnutie NS v spore, s cieľom predísť predčasnému manipulovaniu s finančnými prostriedkami plynárenskej spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS