ČLÁNOK
Podľa SIS je vládny návrh zákona o e-podpise v praxi nepoužiteľný
28. mája 2001

Slovenská informačná spoločnosť (SIS) je presvedčená, že vládny návrh zákona o elektronickom podpise je v praxi nepoužiteľný. Odborná skupina pri SIS, ktorá vypracovala variantný poslanecký návrh, mu vyčíta, že na jeho základe nemožno vybudovať funkčnú a bezpečnú infraštruktúru verejných kľúčov. „Elektronický podpis definovaný vo vládnom návrhu je možné sfalšovať,“ povedal koordinátor skupiny a vedúci katedry informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Daniel Olejár. Poslanci parlamentu sa tak budú musieť zrejme v júni rozhodnúť medzi vládnym a poslaneckým návrhom.

Minister hospodárstva tvrdí, že obidva návrhy majú spoločnú filozofiu a líšia sa len v detailoch. Podľa odbornej skupiny však vládny návrh používa v snahe o technologickú neutralitu pojmy pripúšťajúce nejednoznačný výklad, nedefinuje dôležité pojmy, resp. ich stanovuje v rozpore s technickými normami. Rezort hospodárstva sa snažil podľa ministra Ľubomíra Haracha pripraviť čo najjednoduchší zákon a detaily následne riešiť prostredníctvom vykonávacích predpisov. SIS varuje skúsenosťou z Česka, kde bol zákon prijatý veľmi rýchlo, ale s vybudovaním infraštruktúry na jeho uplatnenie sú stále problémy.

Zákon o elektronickom podpise má byť prvým zo zákonov vytvárajúcich podmienky pre rozvoj elektronického obchodu. SIS ako profesijná organizácia informatikov ho považuje za prelomový v budovaní informačnej spoločnosti. Odborná skupina, ktorá vytvorila poslanecký návrh zákona, sa obáva, že norma pripravená rezortom hospodárstva, ktorú už schválila vláda, nenapĺňa ani direktívu Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS