ČLÁNOK
Podľa šéfa Fed nemožno odvrátiť novú finančnú krízu
13. júla 2000

Podľa prezidenta americkej centrálnej banky Federal Reserve (Fed) Alana Greenspana nemožno odvrátiť novú medzinárodnú finančnú krízu. „Nepoznáme, a pravdepodobne ani nemáme možnosť zistiť presnú povahu nasledujúcej medzinárodnej finančnej krízy,“ povedal Greenspan počas zasadnutia Výboru pre medzinárodné záležitosti v New Yorku.

Centrálne banky a finančné inštitúcie by preto mali podľa šéfa Fed využiť súčasný stav relatívnej finančnej stability vo svete a prijať opatrenia, ktorými by zmiernili dopad možnej krízy na svetovú ekonomiku. V prípade krízy by boli práve kapitálové trhy prvými, ktoré by zachránili situáciu. Ako ďalej Greenspan dodal, finančné zdroje by sa mali menej spoliehať na bankový systém ako v prípade azijskej krízy v roku 1997, a naopak viac na trhy.

„Trhy však nemôžu dobre fungovať, pokým si investori neuvedomia možný dopad svojich rozhodnutí. Medzinárodné finančné inštitúcie sa nesmú snažiť ochraňovať investorov pred stratami,“ zdôraznil Greenspan. Dodal tiež, že v takej situácii zároveň významnú úlohou zohráva vláda, ktorá trvá na presadzovaní opatrení sociálneho zabezpečenia. „Podpora zo strany verejných financií by sa mala zredukovať na minimum, pretože je dôležité udržať opatrnú rozpočtovú politiku,“ dodal prezident Federal Reserve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS