ČLÁNOK
Podľa Schmögnerovej reforma sociálnej sféry nevyhnutná
14. januára 2000

Úroveň dôchodkov v niektorých západných krajinách dosahuje až 90 % priemernej mzdy. Uviedla na štvrtkovej konferencii venovanej koncepcii reformy sociálneho poistenia na Slovensku ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Konferencia sa venovala možnostiam účasti komerčných poisťovní v reforme sociálnej sféry.

„Dlhodobo nie je na Slovensku možné udržať takúto nízku úroveň dôchodkov. Na druhej strane si súčasný systém vyššie dôchodky nemôže dovoliť,“ uviedla. Ako ďalej podčiarkla, reforma sociálnej sféry je nevyhnutná. Štát garantuje vyrovnané hospodárenie Sociálnej poisťovne, v prípade jej deficitu však musí tento schodok kryť presunom prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu Sociálnej poisťovne.

„Deficit z jedného vrecka sa tak len prelieva do druhého,“ dodala. Podľa nej je nevyhnutné umožniť ľuďom šetriť si na svoj dôchodok a participovať na jeho výške v budúcnosti. Jedným z predpokladov je aj úprava legislatívy, ktorá by pomocou odpočítateľných položiek motivovala občanov k základnému ale aj doplnkovému dôchodkovému poisteniu.

Väčšina odporúčaní zo strany prednášajúcich expertov boli venované potrebe účasti komerčných poisťovní ako aj nevyhnutnosti prísnej regulácie zo strany štátu prostredníctvom nezávislého kontrolného orgánu. Jednotliví prednášajúci tiež podčiarkli potrebu vymedziť presné podmienky pre podnikanie so zverenými prostriedkami prispievateľov. Ministerka financií v tejto súvislosti upozornila na pripravovaný zámer zriadiť Úrad pre finančný trh, ktorý by okrem dozoru nad kapitálovým trhom vykonával aj kontrolu nad sektorom poisťovníctva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS