ČLÁNOK
Podľa SAEC je vládny návrh zákona o e-podpise dostatočný
19. júna 2001

Elektronický podpis pri použití vhodných technických a programových prostriedkov je omnoho bezpečnejší ako podpis ručný, aj keď žiaden zákon nedokáže úplne zabrániť ich falšovaniu. Uvádza sa to v stanovisku Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC), ktorý je reakciou na informácie uverejnené v tlači týkajúce sa vládneho návrhu Zákona o elektronickom podpise.

Podľa stanoviska SAEC sa v tlači objavili zavádzajúce informácie, podľa ktorých napríklad elektronický podpis neumožňuje identifikovať podpisovateľa. „Identifikácia podpisovateľa závisí od rozhodnutia zmluvných strán, či použijú technológiu nedostatočne identifikujúcu podpisovateľa alebo tzv. zaručený elektronický podpis, na ktorý sú kladené omnoho vyššie nároky a jeho „hodnota“ bude rovná podpisu osvedčenému notárom, resp. matrikou,“ konštatovala asociácia.

Podľa medializovaných informácií má vládny návrh zákona aj ďalšie nedostatky, súvisiace s interpretáciou elektronického podpisu zo smernice Európskej únie, definíciou a interpretáciou certifikátu, absenciou definície kvalifikovaného certifikátu ako i s nepresnou definíciou elektronického reťazca a uzavretého systému. Predstavitelia SAEC, ktorá sa na tvorbe vládneho návrhu podieľala, v stanovisku tvrdia, že vládny návrh zákona je v úplnom súlade so Smernicou EÚ a viaceré v tlači zverejnené informácie považujú za zavádzajúce a nepravdivé.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS