ČLÁNOK
Podľa poradcu MF PR smeruje Poľsko k recesii
13. februára 2001

Podľa poradcu ministerstva financií Poľskej republiky Stanislawa Gomulku poľská ekonomika smeruje k recesii, a to kvôli príliš reštriktívnej monetárnej politike, ktorá ohrozuje realizáciu vládnych plánov sprísňovania fiškálnej politiky. Gomulka povedal, že Výbor pre menovú politiku (VMP) zbytočne zvýšil v minulom roku úrokové sadzby s cieľom stlmiť inflačné impulzy, spôsobené najmä šokmi v oblasti externých dodávok na trhoch palív a potravín, čo viedlo k priškrteniu ekonomického rastu. VMP sa dostáva pod čoraz silnejší tlak zo strany politikov, aby urýchlene znížil vysoké úrokové sadzby a oživil ekonomický rast. Úrokové sadzby v Poľsku sa pohybujú medzi 19 % a 23 %, čo viac ako 10 bodov nad mierou inflácie.

Gomulka dodal, že ekonomický rast by mal v prvom štvrťroku spomaliť na 0 – 2 % z úrovne 2,3 %, dosahovanej v poslednom štvrťroku 2000. V druhom kvartáli sa očakáva postupné zvýšenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na 2 – 3 %, pričom za celý rok 2001 sa očakáva ekonomický rast vo výške 3 – 4 %. Rast HDP v krajine bol 4,1 % v každom z posledných dvoch rokoch, pričom od roku 1993 sa neznížil pod úroveň 4,0 %. Gomulka uviedol, že pomalý ekonomický rast, ktorý je nižší, ako vládou stanovený cieľ 4,5 %, ohrozuje realizáciu plánovaného fiškálneho sprísňovania v tomto roku. Dodal, že celkový deficit verejných financií môže byť v roku 2001 až o jeden percentuálny bod vyšší ako sa plánovalo. Poľsko chce zredukovať svoj ekonomický deficit na 1,8 % HDP z minuloročných 2,7 % HDP. Vývoj inflácie naznačuje, že v decembri 2001 by sa mala jej ročná miera pohybovať v rozmedzí 5-7 % oproti úrovni 8,5 % z konca roku 2000, čím by bola v cieľovom intervale VMP 6-8 %.

Dodržanie inflačného cieľa VMP nie je ohrozené, pretože rast cien je limitovaný rastom nezamestnanosti, kurz zlotého posilňuje a externé šoky zodpovedné za minuloročný rast cien oslabujú. Gomulka povedal, že vysoké úrokové sadzby udržia kurz zlotého na vysokých úrovniach, čo môže z dlhodobejšieho hľadiska spôsobiť zhoršenie v rámci externej bilancie krajiny. Deficit na bežnom účte Poľska poklesol vlani na 6,2 % z hodnoty 7,5 % z roku 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS