ČLÁNOK
Podla PAS v koncepcii vlády chýba zníženie odvodov
7. marca 2003

Podnikatelská aliancia Slovenska (PAS) upozornuje, že povolebné odhodlanie vlády SR výrazne znižovat odvodové zataženie, ktoré je v SR jedno z najvyšších na svete, sa zatial nenachádza v jej koncepcných materiáloch. Deficity vo verejných financiách nie je podla PAS možné riešit vysokým odvodovým zatažením. Vysoké zataženie spolu s nemotivacným spôsobom prerozdelovania spôsobuje deficity cez rast nezamestnanosti, ciernu prácu, ci vyhýbanie sa odvodovým povinnostiam.

PAS podporuje realizáciu klúcových ekonomických a sociálnych reforiem, ktoré vyžadujú vysokú financnú nárocnost školstva, zdravotníctva, ci systému dôchodkového zabezpecenia. „Základom reforiem ale má byt obnovenie princípu zásluhovosti, vztahu medzi prácou a odmenou, ako základu všetkých efektívnych systémov. Ponechanie vysokého odvodového zataženia na súcasnej úrovni sa spomínanému princípu zásadne prieci,“ uvádza sa v stanovisku PAS. Aliancia ocakáva, že príslušné ministerstvá upravia predstavy o reformách tak, aby viedli k dlhodobému hospodárskemu rastu.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladatelmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Aliancia združuje podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré rocne dosahujú tržby na úrovni 130 mld. Sk a zamestnávajú približne 40 tis. pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS