ČLÁNOK
Podľa Palkovej by mŕtve akcie mali občania darovať FNM
27. februára 2002

Fond národného majetku SR (FNM) by mohol v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou Dlhopis, o.c.p., a.s., prijať od občanov na základe darovacej listiny akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie, o ktoré občania v súčasnosti už nemajú záujem. „Dlhopis, o.c.p., a.s., by sa mohol obrátiť na verejnosť s výzvou na bezodplatné prevedenie zaknihovaných akcií,“ navrhla na rokovaní s predstaviteľmi asociácií bánk, správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi generálna riaditeľka Strediska cenných papierov SR, a.s., Emília Palková.

SCP je podľa nej pripravené spracovať na prevod tzv. mŕtvych akcií, ktoré svojim držiteľom väčšinou neprinášajú dividendy, špeciálne služby s minimálnymi poplatkami pre občanov. „Toto riešenie by mohlo byť zaujímavé aj pre FNM, nakoľko fond by takto mohol nadobudnúť väčší akcionársky podiel v sprivatizovaných spoločnostiach a účinne ovplyvňovať ich činnosť,“ dodala E. Palková.

Predstavitelia asociácií podľa E. Palkovej súhlasili s návrhom, podľa ktorého by občania mohli darovať akcie, o ktoré nemajú záujem, fondu. Pred rozhodnutím o darovaní svojich cenných papierov by sa však akcionári mali poradiť s odborníkmi, aby sa tak vyhli možnosti prípadných finančných strát.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS