ČLÁNOK
Podla OSMA má byt cena za akcie Slovnaftu aspon 1 850 Sk
2. apríla 2003

Ak by madarská spolocnost MOL pristupovala ku všetkým, aj minoritným akcionárom rovnocenne, cena akcií rafinérskej spolocnosti Slovnaft, a.s. Bratislava v rámci povinnej ponuky na prevzatie by sa mala pohybovat blízko vnútornej hodnoty akcie, ktorá je minimálne 1 850 Sk. Ako sa dalej uvádza vo vyhlásení Ochranného spolocenstva minoritných akcionárov (OSMA), cena za akciu Slovnaftu pre minoritných akcionárov v rozpätí od 1 100 Sk do 1 200 Sk, o ktorú sa usiluje MOL, je nízka.

Za minimálne akceptovatelnú cenu považuje OSMA cenu, ktorá bola dosiahnutá ako vážený aritmetický priemer cien dosiahnutých na anonymnom trhu Burzy cenných papierov (BCPB) za posledných 6 mesiacov, vrátane všetkých obchodov z 20. marca, na úrovni 1 380 Sk za akciu. Úsilie spolocnosti MOL o zrušenie obchodov z 20. marca považuje OSMA za snahu neúmerne znížit cenu povinnej ponuky bez toho, že by BCPB alebo Úrad pre financný trh dokázal manipuláciu ceny. „Naopak, za nepochopitelný a provokujúci krok považujeme výšku nahlásenej ceny v rámci priameho obchodu, ktorým MOL nadobudol rozhodujúci balík akcií od Slovintegry a Slovbeny, nakolko táto cena sa podstatne odlišuje od skutocne dohodnutej,“ uviedla OSMA.

OSMA preto upozornuje, že slovenská legislatíva by sa mala v oblasti ochrany práv minoritných akcionárov zosúladit s legislatívou vyspelých krajín, a to najmä v casti stanovenie „spravodlivej“ ceny v prípade povinnej ponuky na prevzatie.

Spolocnosti MOL vznikla povinnost uskutocnit povinnú ponuku na prevzatie všetkých akcií Slovnaftu po tom, ako vo štvrtok 27. marca získala 31,6 % základného imania Slovnaftu a jej podiel na všetkých hlasovacích právach spojených s akciami tejto spolocnosti presiahol 66 %. Prevod 6 520 691 akcií Slovnaftu sa uskutocnil na Burze cenných papierov v Bratislave v utorok 25. marca pri cenách 1 383 Sk a 1 256 Sk. MOL získal akcie od spolocností Slovintegra a Slovbena na základe dohody uzavretej koncom novembra minulého roka. Hodnota transakcie dosiahla 360 mil. USD. Celkovo MOL vlastní 70,02 % akcií Slovnaftu, ked k svojim predchádzajúcim 36,2 % pridal aj približne dve percentá akcií kúpou na volnom trhu ešte pred touto transakciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS