ČLÁNOK




Podľa oficiálnych údajov dosiahla Slovakofarma, za deväť mesiacov roku 1997zisk po zdanení 428,718 mil. Sk pri objeme predaja 3,8 mld. Sk
30. novembra 1997

Podľa oficiálnych údajov dosiahla Slovakofarma, za deväť mesiacov roku 1997zisk po zdanení 428,718 mil. Sk pri objeme predaja 3,8 mld. Sk. K 30. septembru mala Slovakofarma záväzky vo výške 460,273 mil. Sk a pohľadávky v celkovej výške 1, 129 mld. Sk, z toho 34,6% po lehote splatnosti.. Výška úverov dosiahla k rovnakému dátumu 1,925 mld. Sk, z toho bolo 145,371 mil. Sk (7,55%) dlhodobých, 511,5 mil. Sk (26,57%) krátkodobých a 1,268 mld. Sk (65,88%) krátkodobých devízových úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS