ČLÁNOK
Podľa oficiálnych informácii sa ku koncu roka 1997 podarilo Slovakofarme znížiť objem bankových úverov podniku o viac ako polovicu
15. januára 1998

Podľa oficiálnych informácii sa ku koncu roka 1997 podarilo Slovakofarme znížiť objem bankových úverov podniku o viac ako polovicu. Posledná zverejnená správa hovorila koncom septembra o úveroch vo výške 1,925 mld. Sk. Na výraznom zlepšení finančných ukazovateľov podniku nesie zásluhu nedávna emisia globálnych depozitných poukážok (GDR) v objeme 1,15 mld. Sk, prostriedky z ktorej použila Slovakofarma na zaplatenie súčasných úverov. Vlastné imanie podniku tak vzrástlo k záveru minulého roka o 41 % z 2,9 na 4,1 mld. Sk a základné imanie vzrástlo o 15,1 % z 1,523 na 1,754 mld. Sk. Výška bankových úverov dosiahla maximum prvýkrát v polroku 1996 na úrovni 1,8 mld. Sk, na konci roku 1996 mierne klesla na 1,6 mld. Sk. Za prvý polrok minulého roka opäť stúpla na 1,89 mld. Sk a ku koncu septembra dosiahla 1,925 mld. Sk. Z celkovej výšky úverov tvorili k 30. septembru 7,55 % dlhodobé, 26,57% krátkodobé a 65,88% krátkodobé devízové úvery. V roku 1993 vykázala Slovakofarma vysoký zisk a ten sa prejavil rentabilitou celkových aktív na úrovni 10 %. Celková zadlženosť i úverová zaťaženosť boli v tomto období pod úrovňou 50 % a vlastné imanie prevyšovalo už v tomto roku imanie základné o viac ako 700 mil. Sk. Celková výška úverov na konci roku 1993 dosahovala 1,1 mld. Sk, výsledok straty z finančných operácií bol pritom iba 86 mil. Sk. V roku 1994 prijaté úvery vzrástli o necelých 10 %, avšak strata z finančných operácií vzrástla až na 197 mil. Sk. Napriek výraznému nárastu zisku v roku 1994 ostala rentabilita celkových aktív na dovtedajšej úrovni, a to hlavne vďaka nárastu cudzích zdrojov o viac ako 0,5 mld. Sk. Strata z finančných operácií za rok 1995 opäť vzrástla a dosiahla 256 mil. Sk. Emisia GDR bola pripravená syndikátom bánk vedených Nomurou International a podľa vyjadrení predstaviteľov podniku znamenala veľký prínos, keďže sa Slovakofarma dostala do povedomia medzinárodných obchodných, investorských a finančných kruhov. Či emisia prinesie okrem zníženia straty z finančného hospodárenia aj iný prospech, uvidíme až v budúcnosti. Ak si však Slovakofarma udrží koncoročný výsledok predchádzajúcich dvoch rokov, aj po navýšení základného imania to bude znamenať čistý zisk vo výške tesne pod 300 Sk na akciu. Slovakofarma je tretia farmaceutická firma zo strednej a východnej Európy, ktorá dokázala uskutočniť emisiu týmto spôsobom a má GDR v tejto forme na medzinárodných trhoch. Jej výrobný program zahŕňa lieky (tablety, dražé, kapsle, šumivé tablety, masti), substráty pre farmaceutickú výrobu ako aj čaje a čajové zmesi. Doplnkovou výrobou sú podporné liečivé prípravky, masti a zubné pasty. Slovakofarma je najstarším a súčasne najvýznamnejším výrobcom liečiv na Slovensku. V súčasnosti má na našom trhu 15-percentný podiel. Patrí medzi šesť najväčších farmaceutických spoločností v strednej a východnej Európe kótovaných na burze. V blízkej budúcnosti sa chystá založiť 100-percentnú dcérsku spoločnosť v Nemecku. Vývoj ceny akcií Slovakofarmy má od emisie nových akcií v októbri minulého roku zostupný trend. Kým tesne pred emisiou kulminovala cena akcií až na 5 000 Sk, čo bol v porovnaní s júnom viac ako 40 %, po nej zaznamenala Slovakofarma nezadržateľný pokles až na 3 500 Sk. Predkoncoročné zvýšenie bolo len prechodné, pretože už v januári klesla cena Slovakofarmy predovšetkým na RM-S na 3 700 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS