ČLÁNOK
Podľa občanov SR by vláda mala podporovať prístup na internet
27. septembra 2001

Viac ako dve tretiny občanov Slovenska sa domnievajú, že štát by mal podporovať prístup k internetu. Vyplýva to z výskumu realizovanom spoločnosťou Siemens Business Services (SBS) v spolupráci s Taylor Nelson Sofres. Realizoval sa na vzorke 1045 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna vzhľadom na zloženie obyvateľstva SR vo veku od 18 rokov. Informovala o tom SBS.

Na otázku či by vláda mala podporovať prístup občanov k internetu uviedlo jednoznačnú odpoveď „určite áno“ vyše 37 % opýtaných. „Skôr áno“ odpovedalo 31,5 % respondentov. Takmer štvrtina sa k otázke vyjadriť nevedela a iba 7 % zaujalo negatívny postoj.

Výskum sa venoval aj používaniu internetu na komunikáciu s orgánmi štátnej správy. Vyplynulo z neho, že v súčasnosti získava informácie z internetových stránok organizácií štátnej správy približne 8 % dospelej populácie. V prípade existencie možnosti vybavovať žiadosti pri styku s úradmi štátnej správy prostredníctvom internetu majú občania najväčší záujem popri všeobecnej informovanosti o získavanie formulárov, ktoré by mohli následne vyplnené posielať späť faxom alebo poštou. Platenie za služby poskytované úradmi štátnej správy prostredníctvom internetu by využívala približne tretina respondentov.

Ako ďalej vyplýva z výskumu, poskytovanie osobných informácií cez internet nepovažujú občania Slovenska za príliš bezpečné. Viac ako polovica opýtaných pokladá poskytnutie týchto údajov za nebezpečné, tretina nevedela k tejto problematike zaujať postoj a iba 15 % by pri týchto úkonoch nepociťovalo žiadnu mieru nebezpečenstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS