ČLÁNOK
Podľa NBS začali problémy v AG Banke už prevzatím Agrobanky
3. decembra 1999

Jedným z návrhov zvýšenia základného imania v AG Banke mala byť konverzia pohľadávky Investičného fondu PSIPS na akciový podiel. Národná banka Slovenska (NBS) však nepovažovala tento spôsob za reálny. Podobne nepokladala za uskutočniteľné ani navýšenie imania doterajšími akcionármi. Podľa guvernéra NBS Mariána Juska sa celý problém AG Banky začal prebratím banskobystrickej pobočky českej Agrobanky, po ktorej zdedila zlé aktíva a nedokázala ich ďalej nahradiť vyššou výnosnosťou zvyšných aktív.
AG Banka pritom prevzala Agrobanku na základe výsledkov a odporúčaní auditu. Podľa vrchného riaditeľa úseku bankového dohľadu Tibora Kašiaka tento obchod banka s centrálnou bankou diskutovala, avšak NBS nemala právomoc rozhodnúť o kúpnej cene. „Bola to otázka auditu,“ skonštatoval. Vylúčil tak akúkoľvek zodpovednosť centrálnej banky za kúpu nezdravej Agrobanky zo stany AG Banky. „Varoval som akcionárov banky, aby do tohto biznisu nešli a upozorňoval som ich, že nemajú skúsenosti,“ podčiarkol guvernér NBS M. Jusko. Na otázku, prečo NBS odobrala licenciu banke až po tom, čo stratila likviditu, aj keď mala problémy už od prebratia pobočky, viceguvernér Jozef Mudrík uviedol: Akcionári mali záujem zachrániť banku a my sme im dávali príležitosť. Po prekročení istej hranice sme sa rozhodli zasiahnuť.
AG Banka prevzala 1. mája 1997 na základe Zmluvy o predaji časti podniku organizačnú zložku českej Agrobanky so sídlom v Banskej Bystrici. K 1. marcu 1998 prevzala organizačnú zložku Banky Haná, a.s., Brno so sídlom v Nitre a k 1. septembru 1998 prevzala organizačnú zložku Moravia banka, a.s. Frýdek Místek so sídlom v Žiline.
NBS odobrala licenciu AG Banke v stredu 1. decembra po tom, čo sa jej akcionárom dvakrát nepodarilo navýšiť základné imanie a od prebratia Agrobanky v Banskej Bystrici v banke pretrvávali vážne problémy. Predbežné straty banky z minulých rokov predstavovali ku koncu uplynulého roka 563 mil. Sk, pričom banka netvorila opravné položky a rezervy do potrebnej výšky. Ku koncu septembra banka vykázala stratu 308 mil. Sk. Akcionárom AG Banky s 39% je Nafta Gbely, 27% vlastnia Slovenské celulózky a papierne a 18 percentným akcionárom je Slovakofarma. Zvyšných 7 % vlastní Biotika Slovenská Ľupča a 5% patrí Kapitál, s.r.o.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS