ČLÁNOK
Podľa Moody’s sú Maďarsko a Slovinsko najhorúcejšími kandidátmi
24. októbra 2000

Experti medzinárodnej ratingovej agentúry Moody’s očakávajú v priebehu piatich rokov vstup Slovinska, Maďarska, ČR a Poľska do Európskej únie. Podľa generálneho riaditeľa ratingovej agentúru Davida Leveya je realistický vstup týchto krajín do únie v roku 2004 alebo v roku 2005. Podľa jeho názoru bude plynule pokračovať aj vstup do Európskeho menového systému. Už v súčasnosti „zapadá“ niekoľko východoeurópskych štátov do menovej únie lepšie ako Veľká Británia. Predovšetkým pri Maďarsku a Slovinsku potvrdil D. Levey výrazný pokrok na ceste do Európskej únie.

Maďarsko je vo spĺňaní kritérií na vstup do EÚ všeobecne najďalej. Maďarsko má Moody’s rating krajiny na úrovni Baa1, je však na pozorovacej listine na možný rating A3. Podľa agentúry Moody’s sa rozhodnutie v tejto veci očakáva v priebehu troch mesiacov. Slovinsko má dokonca lepšiu bonitu ako Maďarsko, krajinu hodnotí Moody’s ratingom A3 a je na zozname na možný rating A2. Podľa ratingovej agentúry má Slovinsko ešte nedostatky v štrukturálnych reformách, vzhľadom na nízku zadlženosť a dobrú finančnú silu však takmer neexistuje žiadne finančné riziko.

Podľa agentúry Moody’s výraznejšie zaostáva ČR (rating Baa1). Nevyhnutné štrukturálne reformy sa tu uskutočňujú veľmi pomaly, existujú problémy v bankovom sektore a krajina dosahuje v porovnaní s ostatnými kandidátmi len priemerný hospodársky rast. Okrem toho existuje určitá politická nejednotnosť ohľadom smerovania krajiny do Európskej únie. Poľsko s rovnakým ratingom Baa1 má výrazne väčšie a dynamickejšie národné hospodárstvo, ale aj tu spomaľuje politické napätie smerovanie krajiny do Európskej únie. Ťažkosti môžu okrem toho spôsobiť aj problémy veľkého agrárneho sektora, ako aj nevyrovnaný bežný účet platobnej bilancie.

Experti Moody’s nepredpokladajú možný negatívny dopad na kandidátov od neskoršieho vstupu do menovej únie. Nižšia úroveň miezd v kandidátskych krajinách by mohla podľa motivovať spoločnosti v eurozóne k ďalším racionalizačným opatreniam. Okrem toho kandidátske krajiny mzdové rozdiely podľa agentúry Moody’s rýchlo dobehnú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS