ČLÁNOK
Podľa Moody’s rating SR odzrkadľuje integráciu krajiny do Európskej únie
11. decembra 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service vo svojej ročnej správe o Slovensku s názvom „Slovakia: Global Credit Research“, oznámila, že ratingové hodnotenie SR pre záväzky v domácej mene a devízach na úrovni A3 a stabilný ratingový výhľad krajiny odzrkadľujú pokročilú ekonomickú a finančnú integráciu SR do Európskej únie (EÚ), ktorej dôkazom má byť pozvánka na vstup do únie v roku 2004.

Ako uviedol viceprezident agentúry Moody’s Jonathan Schiffer, výrazne sa znížilo riziko devízovej krízy v SR, ktorá by mohla viesť k systematickému prerušovaniu splácania devízových záväzkov slovenskými emitentmi. Dodal, že eliminácia všetkých rizík súvisiacich s devízovými transfermi nastane iba v okamihu vstupu krajiny do Európskej menovej únie (EMÚ).

V čase spomaľovania rastu svetovej ekonomiky viedlo oživenie slovenského hospodárstva k rastu obchodného deficitu. Agentúra Moody’s je však presvedčená, že deficit je výsledkom najmä reštrukturalizácie priemyslu, ktorá zvyšuje dovoz kapitálových statkov. V mnohých prípadoch ho však viac ako kompenzujú priame zahraničné investície, ktoré súvisia s privatizáciu veľkých podnikov a bánk.

„Existencia výrazných nedobytných úverov, vládnych garancií, záväzkov Fondu národného majetku a rôznych typov nedoplatkov je zvládnuteľná, i keď mnohé ostávajú nedoriešené,“ povedal Schiffer. Kým rozpočtový deficit za rok 2002 sa zvýšil v súvislosti so septembrovými voľbami, agentúra Moody’s očakáva, že nová vláda sprísni fiškálnu politiku a zníži výdavky verejného sektora. Stabilný ratingový výhľad Slovenska odzrkadľuje oznámené plány novej vlády pokračovať v štrukturálnych reformách a sprísniť rozpočtovú politiku s cieľom riešiť problémy značného deficitu štátneho rozpočtu a deficitu na bežnom účte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS