ČLÁNOK
Podľa Moody´s majú fúzie rôzny efekt pre spájajúce sa firmy
20. apríla 2001

Podľa výsledkov výskumu, ktorý urobila ratingová spoločnosť Moody ´s Investor Services, fúzie formou pohltenia, spojenia, či zlúčenia majú negatívny efekt na firmy s investičným úverovým ratingom. Pozitívny majú firmy so špekultaívnym ratingom.

Úverový rating je ukazovateľ úverovej schopnosti, teda schopnosti toho čo si požičal splácať svoje pôžičky. Ratingy sa udeľujú podľa škál na základe rizika. Cenné papiere ako napríklad dlhopisy štátov, podnikov a regionálnych celkov s ratingami od AAA do BBB podľa klasifikácie agentúr Standard & Poor´s a Fitch IBCA alebo od Aaa do Baa podľa Moody´s. sa odporúčajú pre dlhodobé investície. Cenné papiere, ktoré majú rating nižší ako BB sa považujú za špekulatívne cenné papiere. O dlhopisy s neivestičným, či špekultaívnym ratingom sa väčšinou zaujímajú investori, ktorí chcú mať vyšší výnos.

V prvom štvrťroku Moody´s znížila rating 19 firiem, ktoré sa zlúčili so spoločnosťami, ktoré mali investičný rating. Vďaka tomu sa znížilo ohodnotenie úverového rizika spoločností, ktoré vydali dlhopisy v celkovej hodnote 38 mld. USD. Rating sa zvýšil ôsmim spoločnostiam, ktoré sa zlúčili s inými a vydali celkom dlhové cenné papiere v hodnote 9 mld. USD.

Rozdiel medzi počtom obligácií, ktorým sa znížil a zvýšil rating, teda päť ku dvom, je najvyšší za posledných päť rokov. V roku 2000 bol tento pomer päť ku štyrom a priemerná hodnota od roku 1996 do roku 1999 bola tri k piatim. V sektore dlhopisov s vysokými príjmami je opačná situácia. V prvom štvrťroku tohto roku Moody´s zvýšil rating 18 firmám a znížil 11. Týkalo sa to celkom obligácií vydaných za 13 mld. USD. V tomto sektore sa situácia oproti roku 2000 zlepšila keď sa znížili ratingy mnohých spoločností. Nebolo ich však toľko, aby sa to dalo porovnať so situáciou v rokoch 1996 až 1999 keď počet zvýšených ratingov bol dva razy väčší ako znížených. V tomto období sa väčšinou spájali spoločnosti, ktoré boli rovnako veľké a na financovanie transakcií najčastejšie používali akcie. Vedúci ekonóm Moody ´s John Lonsky tvrdí, že v súčasnosti silnejšie spoločnosti pohlcujú slabšie a to podkopáva ich úverovú schopnosť. Nikedy podľa neho fúzie vedú k horšeniu finančnej situácie spoločnosti a stúpa pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi. Stúpajúce úverové riziko môže byť pre veľké spoločnosti niekedy prekážkou fúzie. To môže následne viesť zhoršeniu situácie v sektore fúzi a kvizícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS