ČLÁNOK
Podľa Mikloša je návrh rozpočtu transparentnejší
9. októbra 2000

Vicepremiér Ivan Mikloš považuje nastávajúci rok za najkomplikovanejší práve z rozpočtového hľadiska. „Schválený návrh štátneho rozpočtu však znamená posun v transparentnosti, pretože do štátneho rozpočtu sú zahrnuté pôžičky štátnych fondov, financovanie výstavby technologických parkov a projektu Prename, prípravy SR na vstup do NATO,“ konkretizoval na tlačovej besede po schválení návrhu budúcoročného rozpočtu kabinetom.

I. Mikloš zároveň pripomenul, že v budúcom roku už očakáva pozitívne dopady krokov súčasnej vlády. Spomenul rast hrubého domáceho produktu (HDP), reálnych miezd a životnej úrovne a tiež zníženie nezamestnanosti. Spokojnosť vyjadril hlavne so znížením miery prerozdeľovania verejných financií, plánovaný podiel budúcoročných verejných výdavkov na HDP predstavuje 41 %. V roku 1997 tento pomer ešte prekračoval 50 %. „Zníženie podielu vytvorí priestor pre nové rozvojové impulzy slovenskej ekonomiky,“ podčiarkol I. Mikloš.

Vicepremiér vyslovil spokojnosť so zamýšľaným použitím výnosov z privatizácie na úhradu starých dlhov štátu a vytvorením podmienok vyrovnaného financovania zdravotníctva. Zvýšením odvodov do zdravotných poisťovní z 13,7 % na 14 % a do Sociálnej poisťovne z 27,5 % na 28 % sa podľa vyjadrenia I. Mikloša zväčšia príjmy verejných financií a súčasne výdavky občanov o 1,5 mld. Sk.

Ministerka financií zatiaľ nekonkretizovala plánované príjmy a výdavky štátneho rozpočtu a celkových verejných financií. Ako upozornila, podarilo sa zreálniť platby štátu do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, vytvoriť podmienky pre pokračovanie reformy verejných financií, či implantovať niektoré sociálne aspekty. „Návrh obsahuje valorizáciu miezd, u väčšiny štátnych pracovníkov o 4 %, v ozbrojených zložkách o 3 %, ale u učiteľov až o 7 %.

Po druhýkrát tiež návrh štátneho rozpočtu zahŕňa prostriedky pre garančný fond, sociálnu dávku na bývanie, zdroje pre mestá a obce, či samostatne podporu zamestnanosti mladých,“ konštatovala. Mestám a obciam predpokladá návrh zvýšiť účasť na podielových daniach a objem prostriedkov na výkon samosprávnych funkcií. Na financovanie istiny štátneho dlhu je z budúcoročného rozpočtu vyčlenená suma 64,4 mld. Sk, na uhradenie úrokov by malo smerovať 23,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS