ČLÁNOK
Podľa MH by sa obchodný schodok nemal prudko zvyšovať
26. júna 2001

Deficit zahraničného obchodu Slovenska by mal podľa prognóz ministerstva hospodárstva do roku 2004 dosahovať hodnoty do 50 mld. Sk. Schodok vykázaný v minulom roku na úrovni 42,3 mld. Sk by sa tak mal prehĺbiť maximálne o 7,7 mld. Sk. Tieto očakávania značne kontrastujú s prognózami centrálnej banky, ktorá vo svojom menovom programe koncom mája revidovala odhad tohtoročného záporného salda zahraničného obchodu vo výške 64,1 mld. Sk.

Podľa materiálu MH, ktorý má v stredu prerokovať vláda, by sa mal deficit obchodnej bilancie ku koncu tohto roka pohybovať v intervale 41,5 mld. Sk až 50 mld. Sk. V ďalších rokoch by sa mal potom ďalej mierne znižovať až na 37,9 mld. Sk až 47,8 mld. Sk v roku 2004.

„Ďalší vývoj slovenského zahraničného obchodu bude závisieť od vývoja externých faktorov a postupu proefektívnych zmien vo vnútri ekonomiky, najmä v mikrosfére,“ konštatuje v správe ministerstvo, podľa ktorého sa v tomto roku očakáva nástup recesie ekonomiky USA, čo pocítia krajiny na celom svete. Na druhej strane je pozitívnym signálom stabilizácia cien ropy a ministerstvo považuje za prijateľnú cenu 25 USD za barel.

Za pozitívny signál považuje správa aj dynamizáciu prílivu priamych zahraničných investícií. Z hľadiska mikrosféry bude rozhodujúce, či zahraničné investície vstúpia do sofistikovaných segmentov spracovateľského priemyslu a zvýšia tak ich produktivitu práce, konkurenčné schopnosti a tým aj exportnú výkonnosť ekonomiky.

Zatiaľ posledné údaje o vývoji zahraničného obchodu publikoval Štatistický úrad SR za január až apríl, kedy vývoz tovaru medziročne vzrástol o 22,3 % na 199,3 mld. Sk. Do Slovenskej republiky sa za štyri mesiace doviezol tovar v hodnote 225,1 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 32,8 %. Kumulatívny schodok od začiatku roka sa už vyšplhal na 25,8 mld. Sk a v medziročnom porovnaní bol trojnásobne vyšší, resp. o 19,3 mld. Sk. Údaje za máj budú zverejnené vo štvrtok.

Prognózy vývoja zahraničného obchodu podľa MH do roku 2004
Vývoj základných ukazovateľov zahraničného obchodu (FCO, OP) v mld. Sk

Vývoz

Dovoz

Saldo

Obrat

1995

255,1

260,8

-5,7

515,9

1996

270,6

340,9

-70,3

611,5

1997

324,0

394,0

-70,0

718,0

1998

377,8

460,7

-82,9

838,5

1999

423,7

468,9

-45,2

892,6

2000

548,4

590,7

-42,3

1139,1

2001

636,1 až 674,5

677,6 až 724,5

-41,5 až -50,0

1313,8 až 1399,1

2002

718,8 až 809,4

758,5 až 858,1

-39,7 až -48,7

1477,4 až 1667,6

2003

797,9 až 955,1

836,3 až 1003,3

-38,4 až -48,2

1634,2 až 1958,5

2004

869,7 až 1108,0

906,7 až 1155,8

-37,9 až -47,8

1776,5 až 2263,7

1995-2000 – skutočnosť, zdroj ŠÚ SR
2001-2004 – prognóza


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS