ČLÁNOK
Podľa MF by ďalšie zníženie daní ohrozilo vývoj hospodárstva
6. apríla 2001

Od roku 1995 pokleslo daňové zaťaženie na Slovensku z 24,5 % na 17,6 % v roku 2000. V tomto poklese ešte nie je zohľadnené zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo 40 % na 29 %. V krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa daňové zaťaženie bez odvodov do fondu zdravotného poistenia a do fondu sociálneho zabezpečenia pohybuje na úrovni 27,1 %. Počas stretnutia s predstaviteľmi Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. „Ďalšie zníženie daní by ohrozilo naštartovaný hospodársky vývoj SR,“ uviedla ministerka. Podnikatelia SR by mali preto hľadať zlepšenie podmienok podnikania v iných než daňových oblastiach.

B. Schmögnerová sa vyjadrila aj k prechodu z nepriamych daní na priame dane. „Orientácia na majetkové dane podľa vzoru hospodársky vyspelých krajín by mala zlepšiť úroveň prerozdeľovania a znížiť rozdiely v spoločnosti,“ skonštatovala. V SR dosiahli majetkové dane v minulom roku výšku 1,5 mld. Sk, čo predstavuje podiel na hrubom domácom produkte (HDP) 0,16 %, v krajinách Európskej únie (EÚ) sa tento podiel pohybuje na úrovni 2,2 %. „V niektorých štátoch USA dosahuje podiel majetkových daní na HDP až 11 %,“ dodala. Ministerka tým reagovala na odmietavý postoj ZPS voči majetkovým daniam. „Prechod na túto formu dane by si vyžadoval úplnú zmenu daňovej sústavy a účtovníctva,“ argumentoval prezident ZPS Karol Pavlů.

V oblasti daní z dedičstva a darovania, kde ZPS požaduje zrušenie dane pre priamych príbuzných, prinesie podľa slov ministerky financií pripravovaná novela zákona o dani z dedičstva a darovania zvýšenie nezdaniteľnej časti. Naopak, ministerka súhlasila so zavedením lineárneho spôsobu zdanenia u daní z prevodu a prechodu nehnuteľností, ale namiesto združením navrhovanej sadzby dane na úrovni 5 %, navrhuje 10-percentnú sadzbu. Vo sfére podpory zahraničných investorov formou daňových úľav a prázdnin sa ministerka domnieva, že zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov pri ich poskytovaní by znamenalo neplnenie fiškálnej funkcie daní.

V roku 2002 by malo v oblasti daňovníctva prísť k zníženiu daňového zaťaženia fyzických osôb a k zavedeniu refundácie dane z pridanej hodnoty pre zahraničného osoby. O rok neskôr by mala k poklesu daňového zaťaženia prispieť aj zvýšená možnosť odpisovania. Rok 2004 bude vzhľadom na očakávaný vstup do štruktúr EÚ prechodným obdobím. „Pravdepodobne sa zníži hranica pre povinnosť registrácie platiteľov dane a výrazne zmení oblasť spotrebných daní,“ informovala Schmögnerová. Ministerka pozitívne zhodnotila aj vývoj úrokových sadzieb a reformu daňovej správy, ktorá sa v súčasnosti realizuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS