ČLÁNOK
Podľa Kárásza reálny HDP vzrastie o 3 % až 3,8 %
6. februára 2002

Hrubý domáci produkt (HDP) vyjadrený v stálych cenách vzrastie podľa Pavla Kárásza z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied v tomto roku o 3 % až 3,8 %, pričom jeho hodnota v stálych cenách by sa mala pohybovať od 707,7 mld. Sk do 714,7 mld. Sk. Pokračujúci rast domáceho dopytu, ktorý sa výrazne podpíše pod ekonomický rast, vyvolá podľa prognostika najmä priaznivejší mzdový vývoj, rast ziskovosti podnikov, nižšia úroveň úrokových mier a projektovaný deficit rozpočtového hospodárenia verejnej správy.

V tomto roku by sa mal pri tvorbe HDP zvýšiť podiel stavebníctva a trhových služieb, pričom podiel pôdohospodárstva, priemyslu a netrhových služieb by mal aj naďalej klesať. Netrhové služby sa na tvorbe reálneho HDP budú podľa Kárásza podieľať približne 43 percentami, pričom ich objem by mal predstavovať 305 mld. Sk až 310 mld. Sk. Podiel priemyslu na produkcii predpokladá len na úrovni 28 % v objeme 198 mld. Sk až 203 mld. Sk. V odvetví pôdohospodárstva by sa v tomto roku mala produkcia pohybovať od 32,3 mld. Sk do 33,5 mld. Sk a v stavebníctve od 23,2 mld. Sk do 25,1 mld. Sk.

Náročnosť HDP na hrubú produkciu ako aj na medzispotrebu bude rásť aj v tomto roku, bude však nižšia ako vlani. Kým na tvorbe nominálneho produktu sa v roku 2000 pridaná hodnota podieľala 89,6 %, podľa Kárásza je reálne očakávať, že v tomto roku to bude okolo 91 %. Najväčším problémom spojeným so zvyšovaním dynamiky hospodárskeho rastu bude predovšetkým vysoký deficit zahraničného obchodu a pretrvávajúce problémy podnikovej sféry.

Podľa Kárásza by mala miera inflácie v tomto roku predstavovať 4,5 % až 6 %, z toho jadrová 3,5 % až 4,7 %. Menový prehľad Národnej banky Slovenska (NBS) ráta na tento rok s priemernou infláciou z intervalu 4,1 % až 4,9 %, jadrová inflácia by sa mala pohybovať medzi 3,2 % až 4,7 %. HDP Slovenska by mal podľa predpokladov NBS na konci tohto roka medziročne vzrásť o 3,5 % až 3,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS