ČLÁNOK
Podľa IAS vykázala IRB za minulý rok čistý zisk 415,1 mil. Sk
6. septembra 2001

Investičná a rozvojová banka (IRB) vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) ku koncu minulého roka zisk pred zdanením 660,6 mil. Sk. Zisk po zdanení dosiahol 415,1 mil. Sk. Banka zároveň medziročne zvýšila svoju bilančnú sumu o 1,322 mld. Sk na 26,1 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca IRB Pavol Varga. Audit banky k 31. decembru 2000 podľa IAS vykonala audítorská firma KPMG.

Vlastné imanie banky vzrástlo v porovnaní so záverom predchádzajúceho roka o 399 mil. Sk na 1,153 mld. Sk. Potreba tvorby rezervných prostriedkov klesla v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 zo 7,2 mld. Sk na 4,5 mld. Sk, čo súvisí s ozdravením úverového portfólia banky. Banka má kryté rezervnými prostriedkami všetky riziká z aktívnych obchodov.

IRB v pondelok odoslala výsledky auditu hospodárenia banky podľa medzinárodných štandardov za prvý polrok Ministerstvu financií SR (MF) a potenciálnemu investorovi maďarskej OTP Bank. Výsledky auditu banky boli nevyhnutné pre správne posúdenie ceny za podiel v IRB. V prípade, že záujemca o kúpu akcií IRB predloží po oboznámení sa s výsledkami auditu hospodárenia banky zodpovedajúcu ponuku, rozhodnutie vlády o predaji akcií by mohlo byť známe do polovice septembra. „Očakávame ponuku, ktorá bude oscilovať okolo hodnoty čistého obchodného imania banky,“ povedala na margo očakávaní ministerstva privatizácie jeho šéfka Mária Machová.

Prvá ponuka OTP, ktorú maďarská banka predložila komisii 8. júna, sa podľa OTP približovala k médiami odhadovanej výške 1,5 až 2 mld. Sk. Cena štátneho 69,56-percentného podielu pritom podľa maďarských médií predstavovala 250 mil. Sk. Za 23-percentný podiel Slovenskej poisťovne, o ktorý má OTP tiež záujem, mala zaplatiť 82,8 mil. Sk. Zvyšnú časť celkovej ceny banky malo predstavovať navýšenie základného kapitálu, ku ktorému sa OTP Bank zaviazala do konca roka 2003. Túto ponuku však ministerka Machová odporučila spresniť. OTP síce ministerstvu 21. augusta zaslalo list so spresnením ceny na 14 mil. USD, čo je zhruba 670 mil. Sk, ministerstvo však tento list nepovažovalo za ponuku a o cene odmietlo hovoriť až do ukončenia auditu v banke.

Podľa výsledkov auditovaných spoločnosťou Ernst & Young Slovensko ukončila IRB v minulom roku hospodárenie so ziskom 23,9 mil. Sk, ktorý oproti roku 1999 vzrástol o 94 %. Bilančná suma banky predstavovala 27,4 mld. Sk a oproti predchádzajúcemu roku poklesla o 1,7 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky ku koncu roka 2000 dosiahla 12,53 %.

IRB dosiahla v prvom polroku zisk 32,8 mil. Sk oproti strate 148,9 mil. Sk v rovnakom období minulého roka. Objem primárnych vkladov banky predstavoval 10,84 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje prírastok vo výške 1,49 mld. Sk. IRB evidovala poskytnuté úvery v celkovom objeme 14,97 mld. Sk, čo je 63,9 % z celkových aktív banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS