ČLÁNOK
Podľa Fitch rozpočtový deficit SR dosiahne 7,5 % HDP
1. augusta 2002

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings očakáva, že deficit štátneho rozpočtu (ŠR) SR sa podľa definícií Medzinárodného menového fondu zvýši v tomto roku na 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), resp 7,5 % HDP po započítaní nákladov na reštrukturalizáciu bánk a štátnych záruk. To ovplyvní aj deficit bežného účtu, ktorý by mohol v tomto roku podľa renomovanej agentúry dosiahnuť 8 % HDP.

Agentúra Fitch potvrdila súčasné hodnotenie ratingu dlhodobých devízových záväzkov SR na úrovni BB+ a záväzkov denominovaných v domácej mene na úrovni BBB+. Podľa agentúry zraniteľnosť slovenskej ekonomiky sa zvyšuje. „Najmä rozsiahly dvojitý deficit štátneho rozpočtu a bežného účtu vzrástli na úrovne porovnateľné s rokmi 1997 až 1998, keď ekonomika trpela menšou krízou za Mečiarovej vlády,“ píše vo svojej správe Fitch. Pri neochote vlády urobiť korekciu Národná banka Slovenska zvýšila úrokové sadzby napriek rekordne nízkej inflácii. Politická neistota a rastúce ekonomické riziká podľa agentúry zapríčinili, že slovenská koruna oslabila od apríla voči českej mene o 10 %.

Správa agentúry poukazuje na to, že nasledujúce mesiace budú mať veľký význam pre budúcnosť Slovenska, keďže v septembri sa uskutočnia voľby a neskôr sa Slovensko bude usilovať o vstup do NATO a Európskej únie (EÚ). „Politická strana Vladimíra Mečiara, za ktorého vlády došlo k medzinárodnej izolácii, vedie v predvolebných prieskumoch. EÚ varovala, že vstup Slovenska do únie sa posunie, ak slovenskí voliči zvolia Mečiara, čo by mohlo podlomiť hospodársku politiku, priame zahraničné investície a dôveru trhu,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie ponechať Slovensku špekulatívny rating Fitch. Podľa názoru Fitch najpravdepodobnejší výsledok volieb je ten, že stredopravá vládna koalícia nebude zahŕňať Mečiara.

Podľa agentúry Slovensko bude môcť tohtoročný deficit bežného účtu financovať z privatizačných príjmov a podstatný nárast devízových rezerv bude pôsobiť proti krátkodobým finančným rizikám. Dvojitý deficit však vytvára vážne problémy zo strednodobého hľadiska. Privatizačné príjmy a priame zahraničné investície podľa Fitch na budúci rok výrazne poklesnú. Budúca vláda preto bude musieť zaviesť bolestivé fiškálne reformy, aby znížila deficity na udržateľné úrovne zhodné so záväzkami voči EÚ a s podmienkami vstupu do Európskej menovej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS