ČLÁNOK
Podla eTelu viažu ST pripojenie cez ADSL na nesúvisiace služby
8. mája 2003

Spolocnost eTel svoje odmietnutie velkoobchodnej ponuky Slovenských telekomunikácií (ST) na predaj služieb ADSL odôvodnuje viacerými nedostatkami. Ako predstavitelia eTelu informovali agentúru SITA, jedným z dôvodov nesúhlasu je viazanost služby ST DSL s inými službami ST, co je diskriminujúce pre zákazníka. „ST DSL navyše nie je možné zriadit pri volacom programe ST Mini a zvýhodnenom volacom programe,“ uvádza sa v stanovisku eTelu. ST pritom podla eTelu takto viaže na seba služby, ktoré nemajú žiadnu technickú a prevádzkovú prepojenost.

Dalším faktorom, ktorý môže podla eTelu výrazne ovplyvnit rozhodovanie zákazníka pri výbere providera služieb ADSL je spôsob fakturácie. V prípade, že si zákazník zvolí iného poskytovatela internetových služieb ako ST, bude musiet mat dva nezávislé zmluvné vztahy, jeden s ST a jeden s providerom, a teda aj uhrádzat dve faktúry. Problémom je aj fakt, že ST negarantujú kvalitu služby na úseku od zákazníka po bod prepojenia s providerom. „V ponímaní našej spolocnosti je kvalita služby garantovaná len v prípade, ak je garantovaná na celom úseku transportu dát,“ tvrdí eTel.

Zástupcovia eTelu nesúhlasia ani so spôsobom spoplatnovania služby kombináciou paušálnych poplatkov za pripojenie a poplatkov založených na objeme prenesených dát. „Fakturáciu založenú na objeme prenesených dát možno považovat za spravodlivú iba vtedy, ak nie je kombinovaná s mesacnými paušálnymi poplatkami za pripojenie bez ohladu na prevádzku,“ uvádza sa v stanovisku eTelu.

Provideri sú podla eTelu obmedzení aj v možnosti definovania rýchlosti prepojenia, pretože pri nižších rýchlostiach sa nebudú dat znižovat celkové náklady. Dôvodom je poplatok uhrádzaný ST, ktorý je pre všetky rýchlosti až po 768 kbit/s rovnaký. eTel nesúhlasí ani s telekomunikáciami navrhovaným poklesom cien pri väcšom objeme prenesených dát poskytovatelmi internetu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS