ČLÁNOK
Podľa EIB potrebujú krajiny SVE financie na infraštruktúru
19. októbra 2001

Kandidátske krajiny zo strednej a východnej Európy (SVE) nemajú v oblasti infraštruktúry dostatok financií na to, aby zvládli vyrovnanie sa s hospodárskymi rozdielmi oproti členským štátom Európskej únie (EÚ). „Rast je priorita,“ povedal vo štvrtok viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Ewald Nowotny. Hospodárstvo kandidátskych krajín musí rásť ročne minimálne o tri percentá viac ako pri členských krajinách, aby za 15 rokov dosiahlo úroveň príjmov v EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa musí byť hospodársky rast podporovaný predovšetkým exportom.

Prvou úlohou pred vstupom do vnútorného trhu je však podľa Nowotného vybudovanie vhodnej infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa sústreďuje EIB predovšetkým na financovanie projektov v oblasti dopravy, ciest, železníc ako aj telekomunikácií, napríklad na výstavbu a rozširovanie dátových prenosových sietí v celej Európe.

V budúcnosti očakáva Nowotny presun investícií do iných oblastí, napríklad do vodného hospodárstva. Toto je však podmienené právnymi normami EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa po prechodných obdobiach uplatnia aj v kandidátskych krajinách. „EÚ nemôže z dlhodobého hľadiska dovoliť damping v oblasti životného prostredia,“ dodal Nowotny. Z toho dôvodu poskytuje EIB kapitálovo intenzívne pôžičky v oblasti vodného hospodárstva.

Ďalším dôležitým ťažiskom EIB bude v budúcnosti spoluúčasť pri priamych zahraničných investíciách v krajinách SVE. Podľa EIB zohrávajú priame zahraničné investície kľúčovú úlohu v budúcom vývoji kandidátskych krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS