ČLÁNOK
Podľa EBRD vzrastie slovenská ekonomika v tomto roku o 3 %
30. apríla 2001

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenskej republiky by mal v tomto roku vzrásť o 3 % a objem vytvoreného HDP by mal po prvý krát prekročiť hranicu jedného bilióna slovenských korún. Vyplýva to z aprílovej prognózy Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorá očakáva HDP vo výške 1,051 bln. Sk. Ako sa v prognóze uvádza, napriek zvyšujúcemu sa tempu rastu slovenskej ekonomiky možno konštatovať, že spomedzi krajín strednej Európy a pobaltských štátov Slovensko očakáva najnižšiu hodnotu ekonomického rastu.

Priemerná ročná inflácia meraná rastom spotrebiteľských cien by v tomto roku mala podľa EBRD dosiahnuť 7,5 %, čo predstavuje druhú najvyššiu úroveň spomedzi krajín strednej Európy a pobaltských štátov. Vyššiu, 8,3-percentnú infláciu v očakáva v tomto roku jedine Maďarsko.

Ekonomika SR by roku 2001 mala zaznamenať aj zhoršenie deficitu bežného účtu platobnej bilancie, ktorý by sa z úrovne 3,4 % HDP v roku 2000 mal koncom tohto roka zvýšiť na 3,8 % HDP. Zhoršenie schodku bežného účtu v najväčšej miere zapríčiní vývoj zahraničného obchodu. Deficit bežného účtu bude v rámci platobnej bilancie vykompenzovaný prílivom priamych zahraničných investícií. Ich objem v roku 2001 by sa podľa prognózy EBRD mal pohybovať na úrovni približne 2 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS