ČLÁNOK
Podľa Deutsche Bank dosiahne deficit verejných financií 7 % HDP
22. júla 2002

Podľa Deutsche Bank deficit verejných financií SR v tomto roku pravdepodobne výrazne prevýši očakávania a dosiahne 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z monitoringu vývoja kandidátskych krajín, ktorý zostavila Deutsche Bank (DB). Upozornila však, že na základe dohody SR s Medzinárodným menovým fondom (MMF) by deficit verejného sektora mal v tomto roku dosiahnuť 5,4 % HDP v porovnaní s úrovňou 4,8 % HDP v minulom roku. Údaje zahŕňajú náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora a použitie štátnych záruk za úvery.

V roku 2001 domáci dopyt opäť zosilnel, stal sa hlavným pilierom rastu a mal by pokračovať v raste aj vo volebnom roku. Preto tohtoročný predpokladaný rast slovenského HDP o 3,5 % z minuloročných 3,3 % je podľa Deutsche Bank dosiahnuteľný. Miera nezamestnanosti však pravdepodobne zostane na vysokej úrovni.

Deficit bežného účtu, ktorý poklesol do roku 2000 o dve tretiny v porovnaní s deficitom v rokoch 1996 až 1998, keď predstavoval 10 % HDP, v roku 2001 dosiahol alarmujúcich 9 % HDP. Hlavným faktorom zvýšenia deficitov obchodnej bilancie a bežného účtu je podľa DB rast dopytu po dovážaných spotrebiteľských tovaroch. Keďže export naďalej ovplyvňuje pretrvávajúci slabý rast v Európskej únii (EÚ), DB upozorňuje, že existuje malá možnosť pre zníženie tohtoročného deficitu bežného účtu platobnej bilancie na 8 % HDP. Ministerstvo financií v Predvstupovom ekonomickom programe očakáva do roku 2005 pokles deficitu bežného účtu na 4,2 % HDP z tohtoročných 8,3 % HDP. Podľa DB vývoj inflácie na Slovensku je povzbudivý, i keď sa inflácia pravdepodobne zvýši, v tomto roku by mala dosiahnuť cieľ Národnej banky Slovenska od 3,5 % do 4,9 %.

Okrem rizika vysokého deficitu verejných financií ako aj bežného účtu platobnej bilancie existuje v SR podľa DB aj vážne politické riziko. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), ktorého predsedom je bývalý premiér Vladimír Mečiar, presadzujúci počas vládnutia politiku konfrontácie voči Európskej únii (EÚ) a NATO, má stále vedúce postavenie v predvolebných prieskumoch. I keď Mečiar a HZDS vyhlasujú podporu pre členstvo SR v obidvoch organizáciách, väčšina západných politikov varuje, že nová Mečiarova vláda by mohla podstatne poškodiť úsilie Slovenska vstúpiť do NATO a EÚ. „Ak by budúcu vládnu koalíciu viedol Mečiar, čo úplne nemožno vylúčiť, členstvo v NATO a EÚ by sa mohlo oneskoriť. To by mohlo zhoršiť zabezpečenie stability slovenskej ekonomiky,“ píše DB.

Vo volebnom období súčasnej vlády sa slovenská ekonomika podľa DB vo všeobecnosti vyvíjala priaznivo. Stabilita a konkurencieschopnosť sa podľa monitoringu zvýšili vďaka kombinácii stabilizačných opatrení so štrukturálnymi reformami. Vládnuca koalícia vytvorila dobré výhľady pre vstup krajiny do EÚ a NATO. „Bez ohľadu na dosiahnutý úspech, časté spory vo vnútri koalície opakovane posunuli, alebo dokonca zabránili riešeniam pre kľúčové reformné projekty a viedli k obnoveniu makroekonomických deformácii v niektorých oblastiach,“ dodáva DB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS