ČLÁNOK
Podľa Demka neriešenie krízy Naftu Gbely zahubí
4. augusta 1999

Spoločnosť Nafta, a.s., Gbely ukončila prvý polrok 1999 s čistým ziskom vo výške 218,76 mil. Sk. V porovnateľnom období minulého roka dosiahol čistý zisk 130,445 mil. Sk. Zdanlivé zlepšenie hospodárenia zapríčinila úspora z 33-percentného prepadu v spotrebe materiálu. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Arpád Demko. Podľa jeho slov je dnes v Nafte úplne zastavená výrobná činnosť, nevykonávajú sa ani údržbárske a opravárenské práce. „Nafta prežíva, ale netvorí,“ zdôraznil A. Demko.
Stav podniku je podľa jeho slov veľmi vážny. V priebehu tohto roka bolo prepustených niekoľko desiatok zamestnancov, veľká časť pracuje na 60 % zo základného platu. Finančné prostriedky, ktoré platí Slovenský plynárenský priemysel, š.p. za skladovanie zemného plynu, používa Nafta na splácanie bankových úverov, a nie na rozvojové projekty. Suma úverov pritom dosiahla ku koncu júna 2,544 mld. Sk, krátkodobé záväzky boli na úrovni 682,95 mil. Sk. „Odďaľovanie riešenia krízovej situácie túto firmu zahubí, už dnes je pritom ohrozená celková energetická situácia v krajine,“ povedal A. Demko.
Tržby Nafty za predaj vlastných výrobkov oproti minulému roku mierne poklesli na 1,572 mld. Sk. Výrobná spotreba klesla o 29 % na 623 mil. Sk, pridaná hodnota vďaka tomu stúpla o 29 % na 951,43 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval zisk pred zdanením vo výške 631,921 mil. Sk, vo finančných operáciách skončila Nafta v strate 265,373 mil. Sk.
Suma aktív Nafty, a.s. predstavovala koncom júna 10,753 mld. Sk, z čoho stále aktíva tvorili 74,7 % a obežné aktíva 23,7 %. Krátkodobé pohľadávky dosiahli 1,147 mld. Sk, dlhodobé pohľadávky 698,313 mil. Sk. Vlastné imanie predstavovalo 6,949 mld. Sk, z čoho základné imanie tvorilo 3,231 mld. Sk. Celková zadlženosť firmy bola na úrovni 33,58 %. Najväčšiu časť cudzích zdrojov tvorili bankové úvery, ktorých reštrukturalizáciu možno podľa A. Demka uskutočniť až po vyriešení akcionárskych vzťahov vo firme.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS