ČLÁNOK
Podľa centrálnej banky japonská ekonomika pomaly oživuje
22. januára 2001

Japonská centrálna banka Bank of Japan zverejnila vo svojej januárovej správe pomerne opatrné hodnotenie japonskej ekonomiky. V správe banka uvádza, že bude pozorne sledovať riziká, vyplývajúce zo spomaľovania ekonomík iných krajín a z vývoja na finančných trhoch, avšak ponechala nezmenené svoje predchádzajúce oficiálne stanovisko, že japonská ekonomika pokračuje v oživovaní, i keď pomalším tempom.

„Japonská ekonomika pokračuje v postupnom oživovaní, avšak tempo sa spomaľuje kvôli utlmovaniu rastu exportu,“ uviedla centrálna banka vo svojej mesačnej správe. Rozdiel oproti decembrovej správe banky spočíva iba v tom, že vtedy centrálna banka označila tempo oživovania ekonomiky za „iba mierne pomalšie“. Ekonómovia však januárovú správu vnímajú ako zhoršenie hodnotenia ekonomiky. Centrálna banka vo svojej správe ďalej znížila hodnotenie exportu a priemyselnej produkcie, pričom upozornila, že tempo rastu priemyselnej produkcie výrazne spomalilo. „Dočasný pokles exportu bol spôsobený spomalením rastu zahraničných ekonomík,“ uviedla banka. Centrálna banka taktiež zdôraznila, že nástrojom na riešenie problému trhovej volatility a blížiaceho sa konca fiškálneho roku budú skôr likviditné opatrenia ako zmiernenie monetárnej politiky.

Bank of Japan oznámila, že pokles jenu v uplynulom období pomohol vytlačiť niektoré domáce ceny vyššie, avšak celkové ceny ostali vo všeobecnosti pomerne slabé. Banka plánuje pozorne sledovať, ako sa nedávny pokles cien akcií odrazí na aktivitách podnikov v oblasti navyšovania kapitálu. Pokles cien akcií totiž zasiahol hospodárske výsledky bánk, kvôli čomu sa tieto inštitúcie stali ešte väčšmi opatrné a zvýšila sa ich neochota pri poskytovaní úverov. Pozitívnym bodom správy bolo vyjadrenie, že centrálna banka naďalej očakáva pokračovanie oživovania ekonomiky, a to predovšetkým vďaka kapitálovým výdavkom. Osobná spotreba, ktorá tvorí asi 60 % ekonomiky, je naďalej pomerne slabá, avšak podľa centrálnej banky sa zaznamenali v tejto oblasti určité pozitívne signály.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS