ČLÁNOK
Podľa Babiša bude Istrochem potrebovať asi 1 mld. Sk
3. júna 2002

Firma Istrochem, a.s., Bratislava bude v horizonte desiatich rokov potrebovať investície približne vo výške 1 mld. Sk, pričom výška investícií bude závisieť aj od výkonnosti firmy. V súvislosti s predajom 91,63-percentného podielu v tejto spoločnosti to povedal generálny riaditeľ českej firmy Agrofert Holding, a.s. Andrej Babiš.

Istrochem podľa Babiša dlhodobo stagnuje z hľadiska rozvoja a je ekonomicky nestabilný. Okrem riešenia tejto situácie je aktuálnym problémom firmy čistiareň odpadových vôd nezodpovedajúca štandardom a z toho vyplýva potreba investícií najmä do ekológie. Ako riziko šéf Agrofert Holdingu vidí aj lokalizáciu Istrochemu priamo v meste, pretože po privatizácii by sa mohol zmeniť prístup zainteresovaných orgánov k firme z hľadiska výroby nebezpečných látok v tejto zóne.

Agrofert sa uchádza o akcie Istrochemu prostredníctvom slovenskej firmy Istrodeza, a.s., ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti Deza, patriacej do skupiny firiem Agrofert. O kúpu akcií 91,63-percentného podielu Fondu národného majetku SR (FNM) v Istrocheme prejavili do stanoveného termínu záujem štyri subjekty, ktoré si vyzdvihli informačné memorandum. Medzi záujemcami figurujú domáce aj zahraničné subjekty. Podľa názoru A. Babiša by medzi záujemcov o akcie Istrochemu mohli patriť firmy Duslo Šaľa, firma Flexsys z koncernu Akzo Nobel, prípadne gumársky koncern Uniroyal.

Cieľom prípadnej úspešnej akvizície Istrochemu by bol okrem iného aj synergický efekt s firmami patriacimi do skupiny firiem Agrofert v Českej republike. Skupina Agrofert funguje ako holdingové zoskupenie. Tvorí ju 39 výrobných a distribučných podnikov pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva, štyri potravinárske podniky, tri obchodné firmy pôsobiace v poľnohospodárstve, päť obchodných firiem s chemickými komoditami a deväť chemických výrobných podnikov. Agrofert je najväčšia skupina českého poľnohospodárstva a druhá najväčšia skupina v českej chémii z hľadiska obratu. Zisk pred zdanením českej chemickej skupiny Agrofert dosiahol v minulom roku podľa nekonsolidovaných výsledkov 2,4 mld. CZK. Agrofert na Slovensku pôsobí prostredníctvom firmy Prefert, ktorá sa v spolupráci s Duslo Šaľa zaoberá distribúciou priemyselných hnojív a pesticídov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS