ČLÁNOK
Podľa agentúry Standard and Poor’s môže fiškálny deficit SR klesať vďaka reformám
15. apríla 2004

Podľa ratingovej agentúry Standard and Poor’s (S&P) májový vstup nových členov do Európskej únie (EÚ) nezmierni tlak na ich úrovne fiškálnych deficitov a dlhov. Naopak zvýšené potreby na výdavky, silnejšia daňová súťaž a potreba prijatia Maastrichtských fiškálnych cieľov spôsobí, že fiškálna konsolidácia bude ťažšia. Ak sa fiškálne reformy v Slovenskej republike úspešne implementujú, umožnia krajine postupné znižovanie fiškálneho deficitu. Podľa S&P však Slovensko pravdepodobne nedosiahne deficit na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2006.

Tri baltické štáty a Slovinsko dosahujú deficity pod hranicou 3 % HDP a majú veľmi miernu úroveň zadlženia. Ostatné krajiny, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Malta a Cyprus, budú podľa ratingovej agentúry aj napriek ambicióznym strednodobým fiškálnym cieľom potrebovať viac času na zníženie deficitov pod úroveň 3 %, pretože fiškálna konsolidácia asi nebude taká rýchla ako sa plánovalo.

Agentúra Standard & Poor’s predpovedá priemerný deficit verejných rozpočtov pre pristupujúcich desať krajín v tomto roku na úrovni 4 % HDP, teda nad referenčnou trojpercentnou hranicou HDP, ktoré určujú Maastrichtské kritériá. Priemerná zadlženosť meraná v percentách HDP zostane na strednej úrovni 41,5 %. Tieto údaje však zakrývajú veľmi odlišné fiškálne pozície jednotlivých pristupujúcich krajín. V posledných rokoch vykázali Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Malta a Cyprus znepokojujúco vysoké deficity a rastúce úrovne zadlženia. V roku 2003 sa pohybovali deficity v týchto krajinách od 13 % HDP v Českej republike vrátane reklasifikácie štátnych záruk zhruba na úrovni 7 % HDP, až k úrovni približne 6 % HDP ostatných menovaných krajín. Dlh ako percentuálny podiel HDP je v Českej republike stále pod úrovňou 40 % avšak rapídne rastie, v Maďarsku a Poľsku je blízko úrovne 60% a na Cypre a Malte prekračuje hranicu 60 % HDP.

Slovenská republika vykazuje mierne nižšie deficity a mieru zadlženia ako Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Malta a Cyprus. Nedávne zvýšenie ratingu Slovenska podporila rozhodnosť vlády uskutočniť fiškálnu reformu a ocenenie ambiciózneho a ďalekosiahleho balíčka opatrení pre fiškálnu konsolidáciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS