ČLÁNOK
Podielové fondy zaznamenali aj v úvode marca straty
12. marca 2003

Aj prvý marcový týžden pokracovali akciové, zmiešané aj strešné otvorené podielové fondy v kumulovaní strát. Najvýraznejšie straty prevyšujúce 4 % však zaznamenali tri dlhopisové fondy pod správou Volksbanken-KAG. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, v uplynulom týždni mierne poklesli na 562,2 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spolocností (ASS).

V skupine akciových fondov ukoncil týžden s najhlbšou stratou 4,13 % fond Internet od KBC Equity Fund, s takmer 4-percentným oslabením skoncili aj fondy Finance, Pharma a Utilities z tejto skupiny. Medzi akciovými fondmi dosiahli zisk len dva fondy. Pri zmiešaných a strešných fondoch sa však nepodarilo skoncit so ziskom ani jednému fondu. Najslabším v skupine zmiešaných fondov pritom bol Zahranicný rastový fond od Amslico AIG Funds so stratou 2,97 % a u strešných fondov fond Equity pod správou KBC Master Fund, ktorý znehodnotil svoje podiely o 1,78 %.

Medzi dlhopisovými fondmi skoncilo so stratou len devät fondov, tri z nich však prekonali aj akciové fondy. Fondy Coporate-Bond-Fund, Europa-Rentenfonds a Interbond od Volksbanken-KAG znehodnotili svoje podiely v priemere o 4,7 %. Najúspešnejším dlhopisovým fondom bol fond Koruna od J&T Asset Managementu so ziskom 1,4 %. Fondy penažného trhu pokracovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov, s miernou stratou skoncili len Korunový penažný dividendový fond od Tatra Asset Managementu a Penažný korunový fond pod správou VÚB Asset Managementu.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden 49 % na fondy penažného trhu vo výške 274,3 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov dlhopisových fondov predstavoval 271,96 mil. Sk. Najväcšie predaje v objeme 185,6 mil. Sk zaznamenali fondy správcovskej spolocnosti Asset Management Slovenskej sporitelne, ked Korunový penažný fond tejto spolocnosti vyzbieral za týžden 102,2 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS