ČLÁNOK
Podielové fondy s minimálnymi zmenami
19. februára 2003

Investície umiestnené v otvorených podielových fondoch v uplynulom týždni stagnovali. Takmer všetky fondy totiž vykázali iba minimálne zmeny hodnôt svojich podielových listov, ktoré nedosahovali ani jedno percento. Túto hranicu prekročilo iba niekoľko akciových fondov. Vyplýva to z údajov poskytnutých Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Medzi fondmi peňažného trhu dosiahol najvyššiu pozitívnu zmenu hodnoty podielu Sporo Korunový peňažný fond a Živnobanka Sporokonto s prírastkom 0,09 %. V rámci dlhopisových fondov zaznamenal najvyšší prírastok 0,64 % KBC Renta Eurorenta. Naopak, najmenej sa darilo TAM-Dolárovému dlhopisovému fondu, ktorého podiely klesli o 0,61 %.

Najúspešnejším akciovým fondom s prírastkom 3,79 % bol KBC Equity Fund Eastern Europe nasledovaný fondmi KBC Equity Fund Technology s rastom o 3,41 %. Najväčší pokles hodnoty podielu na úrovni 2,86 % zaznamenal spomedzi akciových fondov Wiof – US Capital Growth Fund. Zmiešaným fondom v uplynulom týždni dominoval AAF Zahraničný rastový fond s nárastom 2,18 %.

Najväčšie čisté predaje v objeme 214,7 mil. Sk zaznamenala v uplynulom týždni správcovská spoločnosť Tatra Asset Management nasledovaná Asset Managementom Slovenskej sporiteľne s takmer 188,8 mil. Sk. Najväčší záujem bol o dlhopisové fondy, kde čisté predaje dosiahli 277,2 mil. Sk. Záporné čisté predaje boli iba v prípade zmiešaných fondov vo výške 43,3 mil. Sk. Celkové čisté predaje pritom dosiahli 521,4 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS