ČLÁNOK
Podielové fondy dosiahli uplynulý týždeň mierne zisky
24. septembra 2003

Otvorené podielové fondy členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) dosiahli tretí septembrový týždeň mierne zisky. Najviac sa pritom darilo akciovým fondom zo skupiny KBC, z ktorých niektoré zhodnotili o viac ako 3 %. Stratu zaznamenal len minimálny počet fondov. Čisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielov, uplynulý týždeň poklesli na 250,5 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Zo zmiešaných fondov ukončili týždeň so stratou len tri, zvyšné boli ziskové. Najviac sa pritom darilo fondu Equity Fund Internet zo skupiny KBC so 4,19-percentným ziskom. Hneď za ním sa umiestnili Equity Fund Technology a Equity Fund Technology Top 20 rovnakého správcu a fond Global Equity zo skupiny WIOF, ktoré posilnili o vyše 3 %. Dlhopisové fondy aj fondy peňažného trhu pokračovali v miernom posilňovaní svojich podielov, žiadny fond z týchto skupín však nedosiahol vyšší zisk ako 1 %.

V skupine zmiešaných fondov bol najsilnejším fondom Pioneer Mix 4 od Pioneer Asset Managementu s 1,91-percentným výnosom. Stratu zaznamenali fondy Prvej Penzijnej – Bonus a Eurofond a tiež Vyvážený rastový fond od VÚB Asset Managementu. Strešné fondy ukončili týždeň s miernymi ziskami do úrovne 2 %.

Z čistých predajov otvorených fondov členov ASS pripadalo aj uplynulý týždeň najviac na dlhopisové fondy, a to takmer 152,1 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov peňažného trhu predstavoval len 69,2 mil. Sk. Najväčšie čisté predaje v objeme takmer 110 mil. Sk dosiahli fondy pod správou VÚB AM, najmä vďaka Dlhopisovému konvergentnému fondu a Konzervatívnemu premium fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS