ČLÁNOK
Podielové fondy by mohli spravovať 33 – 50 mld. Sk
29. septembra 2000

Podielové fondy by mali v budúcnosti zhromaždiť približne 33 až 50 mld. Sk. Tento odhad sa odvíja od predpokladu, že 60 % obyvateľstva bude chápať pojem kolektívneho investovania, riziko a výnos. Ďalším predpokladom je, že podľa európskeho priemeru sa do produktov kolektívneho investovania presunie 15 % úspor. Informoval o tom predseda predstavenstva Asociácie investičných spoločností SR (AIS) Boris Procik.

Podľa jeho názoru bude na Slovensku v budúcnosti pôsobiť približne 10 správcovských spoločností a 50 otvorených podielových fondov. „Na trhu budú banky a distribučné spoločnosti s rozsiahlou ponukou zahraničných produktov kolektívneho investovania, ako aj ponuka ucelených rodín fondov a špeciálnych produktov,“ povedal Procik. V súčasnosti majú podielové fondy záujem získať veľkú časť voľných zdrojov, ktoré investori ukladajú na termínované vklady v bankách. Ich objem momentálne dosahuje približne 280 mld. Sk, 52 mld. Sk deponujú obyvatelia v cudzej mene. Ako však upozornil, značný objem z týchto zdrojov by mali získať tiež penzijné fondy. Významnou konkurenciou produktov kolektívneho investovania sú aj poistné produkty.

Správcovské spoločnosti a podielové fondy majú podľa Procika v súčasnosti ťažkú úlohu „očistiť meno“ kolektívneho investovania. Mnoho ľudí totiž stratilo dôveru v posledných ôsmich rokoch kvôli tunelovaniu fondov, ktoré vznikli v rámci kupónovej privatizácie. Pozitívnym momentom bolo vydanie pravidiel transparentného podnikania v roku 1998, od 1. januára tohto roku je v platnosti nový zákon o kolektívnom investovaní. Pre tento rok je typické znižovanie úrokových mier, bankroty nelicencovaných subjektov ako aj likvidácia malých investičných spoločností. Doterajšie investičné spoločnosti sa transformovali na správcovské spoločnosti alebo ukončili svoju činnosť. Na trh tiež vstúpili zahraničné subjekty kolektívneho investovania.

Transformáciou na správcovskú spoločnosť prešli J & T Asset Management, ktorý v súčasnosti spravuje 2 podielové fondy. Druhou správcovskou spoločnosťou je Tatra Asset Management s 5 fondmi, VÚB Asset Management spravuje 3 otvorené podielové fondy, po 2 fondoch spravujú i Istro Asset Management a Prvá Penzijná. Okrem otvorených je na Slovensku niekoľko desiatok uzavretých podielových fondov. Nový zákon umožňuje tiež vznik špeciálnych podielových fondov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS