ČLÁNOK
Podiel Železníc SR (ŽSR) na slovenskom dopravnom trhu je 58 %.
12. mája 1998

„Aj napriek tomu, že železničná nákladná preprava za uplynulých sedem rokov poklesla o polovicu, terajší rozsah nákladnej prepravy dáva predpoklady na to, aby ŽSR v oblasti nákladnej prepravy hospodárili efektívne a so ziskom,“ dodal hovorca. Podľa M. Čikovského sú veľmi dobré aj parametre slovenských železníc v porovnaní so železnicami okolitých krajín. V počte prepravených ton na jedného zamestnanca sme hneď za rakúskymi železnicami, keď na jedného zamestnanca ŽSR pripadá preprava 1 212 ton, kým v Rakúsku je to 1345 ton. V Čechách je to však len 1 099 ton, v Poľsku 997, na Ukrajine 867 a v Maďarsku len 659 prepravených ton na jedného zamestnanca. Podobne priaznivá je aj vyťaženosť železníc. Na jeden kilometer železníc pripadá v SR 16 310 ton prepraveného nákladu, kým v Rakúsku je to 13 099 ton, na Ukrajine 15 070, v Čechách 10 949, v Maďarsku 5 956 a v Poľsku 9 492 ton. Podľa tovarového členenia majú na prepravných výkonoch najväčší podiel tranzitné prepravy železnej rudy. „Lepšou obchodnou a marketingovou činnosťou ŽSR uskutočnili zvýšené prepravy paliet zo SNŠ do Rakúska a Českej republiky a prepravy dreva zo SNŠ do Rakúska. ŽSR získali aj zvýšené prepravy z Poľska do Rumunska a Maďarska a podarilo sa im presmerovať časť prepravy rudy z iných tratí na trate Slovenska,“ povedal Čikovský. Železnice SR sústavne pracujú na rozširovaní prepráv ucelenými logistickými vlakmi. K najznámejším trasám týchto vlakov možno zaradiť nákupné expresy Devínska Nová Ves – Braunschweig v Nemecku na prepravu autosúčiastok spoločnosti Volkswagen, Štúrovo – Bologna v Taliansku na prepravu výmenných nadstavieb, nákladné vlaky na trati Turňa and Bodvou – St. Margrethen v Rakúsku na prepravu cementu, slovinský prístav Koper – Žiar nad Hronom na prepravu Bauxitu, Burghausen v Nemecku – Žiar nad Hronom a prepravu petrolejového koksu, či Craiova v Rumunsku – Čaňa – Lublin v Poľsku na prepravu autosúčiastok Daewoo. Slovenská republika sa podľa slov M. Čikovského v polovici minulého roku úspešne zapojila medzi štáty, ktoré prevádzkujú medzinárodné linky kombinovanej dopravy, spojením Bratislavy s Rotterdamom. Nákladný vlak známy pod menom Tatran expres prekoná túto vzdialenosť za 36 hodín, čím môže úspešne konkurovať cestnej nákladnej doprave. Zlepšili sa podmienky tranzitnej dopravy cez Slovensko s cieľom v Rusku alebo na Ukrajine, čo podstatne zatraktívňuje kyvadlovú dopravu vlaku Tatran expres 2 medzi Rotterdamom a Čiernou nad Tisou. Aj keď nákladná železničná preprava medzi Slovenskom a Holandskom stále rastie, Železnice SR uskutočňujú marketingový prieskum na Slovensku so zameraním na ďalšie možnosti prepravy výrobkov a surovín. Skúmajú sa aj možnosti vytvoriť adekvátne obchodné zastúpenie ŽSR v Holandsku. V súčasnosti Železnice SR zriaďujú Obchodno-prekládkové centrum v Čiernej na d Tisou na úrovni závodu, ktoré tento dôležitý prepravný bod zatraktívni lepším poskytovaním služieb v prekládke a v kombinovanej preprave. Novozriadené pracovisko v Čiernej nad Tisou sa bude podieľať na rozvoji prepravy kontajnerov diaľkovými nákladnými vlakmi v smere západ – východ. Železnice SR navrhli Medzinárodnej koordinačnej rade pre transsibírsku prepravu posúdiť možnosť zavedenia diaľkového vlaku Bratislava – Čierna nad Tisou – Kyjev – Moskva. „Koordinačná rada podporuje tento návrh a požiadala ŽSR, aby spolu so železnicami Ukrajiny a Ruska súčinnosti so sekretariátom Koordinačnej rady preskúmali možnosti prepravy nákladov a vypracovali technológiu a podmienky premávky vlaku po tejto trase. Vypracujú sa konkurencieschopné sadzby pre transsibírsku prepravu v porovnaní s konkurenčnými trasami železničnými a námornými,“ povedal na záver hovorca Železníc SR Miloš Čikovský.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS