ČLÁNOK
Podiel vývozu na veľkoobchodných tržbách Slovnaftu bol v prvom štvrťroku 81,5 %
16. mája 2002

Rafinérska skupina Slovnaft zrealizovala v prvom štvrťroku v rámci veľkoobchodu tržby z predaja v objeme 10,329 mld. Sk, čo predstavuje medziročný pokles približne o tretinu z minuloročných 15,344 mld. Sk. Za predaj rafinérskych výrobkov získala skupina 8,598 mld. Sk a za predaj petrochemických výrobkov 1,731 mld. Sk. Predaj na domácom trhu dosiahol 1,916 mld. Sk, tržby z exportu predstavovali 8,413 mld. Sk, čo predstavuje 81,5-percentný podiel na tržbách. Domáci predaj poklesol približne o 52 %, objem exportu sa znížil o 26 %.

Aj v prvom kvartáli ostala pre Slovnaft najdôležitejším exportným teritóriom Česká republika. Od začiatku tohto roka sa tam vyviezlo viac ako 288 kiloton motorových palív, čo predstavuje takmer 32 % predaja motorových palív Slovnaftu. Podnik je zároveň vedúcim importérom polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) do ČR. V hodnotovom vyjadrení dosiahol export do ČR 3,562 mld. Sk a medziročne klesol približne o 22 %. Export do Poľska sa znížil takmer o pätinu na 1,141 mld. Sk.

Slovnaft evidoval v prvom štvrťroku tohto roka vo veľkoobchode v oblasti benzínov 69-percentný trhový podiel, v oblasti nafty to bolo 74 %. V oblasti LDPE zvýšila spoločnosť svoj trhový podiel na 85 %. Ku koncu marca mal Slovnaft na celkovom maloobchodnom predaji motorových palív v SR podiel 34,5 %.

Za prvé tri mesiace tohto roka doviezla skupina Slovnaft 1 274 kiloton ropy, rok predtým to bolo 1 347,9 kiloton. Spracovanie ropy sa znížilo z minuloročných 1 322,1 kiloton na 1 272,9 kiloton.

Skupina Slovnaft dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka čistý zisk 616 mil. Sk, čo predstavuje pokles zo 768 mil. Sk za rovnaké obdobie roku 2001. Zisk na akciu sa znížil z 37,3 Sk na 29,9 Sk. Zisk pred zarátaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) zaznamenal v januári až marci 2002 medziročný pokles o 55,3 % na 1,195 mld. Sk. Výsledky, ktoré spoločnosť v stredu zverejnila, sú neauditované a konsolidované, vypracované podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Čisté výnosy z predaja skupiny Slovnaft sa v medziročnom porovnaní znížili o viac ako štvrtinu na 12,555 mld. Sk, pričom tento pokles vyplynul predovšetkým z nízkych cien produktov. Prevádzkový zisk poklesol z 1,774 mld. Sk na 329 mil. Sk. Priaznivý vývoj sa Slovnaftu podarilo dosiahnuť v oblasti finančného hospodárenia, kde sa skupina dostala zo straty 803,2 mil. Sk do zisku 449,5 mil. Sk.

Skupinu Slovnaft tvoria spoločnosti Slovnaft, a.s., Slovnaft Moravia, Slovnaft CS a Slovnaft Polska. K ultimu minulého roka vlastnil 36,2 % akcií Slovnaftu maďarský MOL, 28,7-percentným akcionárom bola Slovintegra, a.s., 8,4 % kontrolovala The Bank of New York a 4,3 % ovládala Všeobecná úverová banka, a.s., Slovbena, a.s. vlastnila 2,9 %, Istrobanka, a.s. 2,5 %, Poštová banka, a.s. 1,8 % a Banka Slovakia, a.s. 1,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS