ČLÁNOK
Podiel tuzemského základného imania v bankách sa opäť znížil
21. júna 2013

Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa v prvom štvrťroku medziročne znížil. Kým koncom marca minulého roka predstavoval 7,41 %, na konci tretieho mesiaca tohto roka to bolo 7,05 %. Ako ďalej informovala centrálna banka, podiel zahraničného základného imania sa tak zvýšil z úrovne 92,59 % na 92,95 %. Objem zahraničného základného imania sa zvýšil o 225,9 mil. eur, resp. o 9,64 %.

  Najväčší príspevok na raste zahraničného základného imania mal zahraničný kapitál z Českej republiky. Ten sa podľa údajov Národnej banky Slovenska ku koncu tretieho mesiaca tohto roka oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšil približne na 1,4 násobok. Jeho podiel na celkovom zahraničnom základnom imaní bánk sa zvýšil o 5,97 percentuálneho bodu.

Z 28 tuzemských úverových inštitúcií malo ku koncu marca v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie desať subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC, záručnú banku vlastní štát


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS